#dek62 รีบอ่าน! ทปอ. แถลงข่าวระบบ IT ที่ใช้ใน TCAS62 + รายละเอียดการลงทะเบียนใน mytcas.com []

วิว
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รีบอ่าน/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รีบอ่าน</a>! ทปอ. แถลงข่าวระบบ IT ที่ใช้ใน TCAS62 + รายละเอียดการลงทะเบียนใน mytcas.com
        หลังจากที่ยังงงๆ กันเรื่องของการลงทะเบียนระบบ TCAS ใน http://mytcas.com ว่าต้องยังไงกันแน่ วันนี้มีสรุปมาให้แล้วค่ะ ทาง ทปอ. เปิดตัว 3 ระบบใหม่ที่ใช้ใน TCAS 62 ซึ่งระบบการลงทะเบียนก็เป็นหนึ่งในนั้น

        โดย 3 ระบบใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ได้แก่ 1. ระบบลงทะเบียน 2.ระบบ AI ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน และ 3.ระบบข้อมูลข่าวสาร TREQ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ค้นหาข้อมูลการสมัครในระบบ TCAS ได้ง่ายขึ้น ไปดูรายละเอียดกันค่ะ

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รีบอ่าน/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รีบอ่าน</a>! ทปอ. แถลงข่าวระบบ IT ที่ใช้ใน TCAS62 + รายละเอียดการลงทะเบียนใน mytcas.com

1.ระบบลงทะเบียน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
        ใครที่จะสมัครรับตรงโควตาที่อยู่ในระบบ TCAS 62 ย้ำอีกครั้งว่า ต้องลงทะเบียนใน http://student.mytcas.com โดยลงเพียงแค่ครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป (ไม่ได้บังคับว่าต้องลงวันที่ 1 ธ.ค. เท่านั้น ลงหลังจากนั้นก็ได้ แต่ควรลงก่อนวันสมัครของมหาวิทยาลัย) ซึ่งเด็กซิ่วก็ต้องลงทะเบียนด้วย

เหตุผลที่ต้องลงทะเบียนใน MyTCAS
 ทดสอบ Icon เพื่อบริหารสิทธิ์ของผู้สมัครในระบบ TCAS ที่มี 1 คน 1 สิทธิ์
 ทดสอบ Icon เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่อีก
 ทดสอบ Icon เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันทั้งตัวผู้สมัคร, ทปอ., สทศ. และมหาวิทยาลัย
 ทดสอบ Icon ไม่ต้อง Upload เอกสาร เพราะทาง ทปอ. ได้เชื่อมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอข้อมูลมาใส่ในระบบแล้ว


ข้อมูลของผู้สมัครที่มีอยู่ในระบบ
  1.ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง (ช่องในมี * ต้องกรอก)
       - ชื่อ-นามสกุล
       - เลขบัตรประชาชน
       - วันเดือนปีเกิด
       - เบอร์โทรศัพท์
       - Email
       - ข้อมูลบิดามารดา
       - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
       - ชื่อโรงเรียน และครู/อาจารย์ ที่ติดต่อได้ (ต้องใส่ให้ถูกเพื่อการดึงข้อมูลจาก สพฐ.)
       - สามารถแนบไฟล์ได้ หากมีผลการสอบเทียบอื่นๆ
  2.คะแนน GPAX และ GPA ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา (จากโรงเรียน)
  3.คะแนน O-NET, GAT PAT, วิชาสามัญ (จาก สทศ.)
  4.ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์

        ในการลงทะเบียน จะได้รับ Username และ Password โดยจะต้องยืนยันตนใน Email ที่ได้กรอกไว้ โดยเป็นรหัส 6 ตัว ซึ่งใช้ได้เพียง 5 นาทีเท่านั้น เมื่อมาลงในระบบแล้ว ต้องกลับไปที่ Email อีกครั้งเพื่อตั้ง Password ใหม่ค่ะ
โดย Password จะมีความซับซ้อน ดังนี้

 ทดสอบ Icon ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
 ทดสอบ Icon มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว
 ทดสอบ Icon มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก อย่างน้อย 1 ตัว
 ทดสอบ Icon มีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว
 ทดสอบ Icon มีตัวอักษรพิเศษ เช่น & @ ! _ -  อย่างน้อย 1 ตัว
 
        หลังจากที่ตั้ง Password จะมีระบบให้เลือกว่า เราไม่ใช่ Robot เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เราจะใช้ Username(เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) และ Password (ที่เราตั้งเอง) ในการสมัครรับตรงโควตาต่างๆ ตั้งแต่รอบ 1-5 ในระบบ TCAS ได้เลย

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รีบอ่าน/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รีบอ่าน</a>! ทปอ. แถลงข่าวระบบ IT ที่ใช้ใน TCAS62 + รายละเอียดการลงทะเบียนใน mytcas.com

        ทุกครั้งที่ Log in เข้าไปแล้ว ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ระบบได้ดึงมา โดยในช่วงเดือน ธ.ค.61 ที่จะสมัครรอบ Portfolio จะมีคะแนน GPAX 5 เทอม ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีปุ่มที่ให้เราแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องไปแจ้งทางโรงเรียนว่าคะแนนที่แจ้งไปทาง สพฐ. ไม่ตรงกัน

        อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในระบบ TCAS คือ
การยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ซึ่งระบบจะเปิดให้ดำเนินการในช่วงเวลานั้นเท่านั้น เมื่อเราทำการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ จะมีการยืนยันผ่านรหัสได้ 2 ทางคือ Email และ OTP (ผ่านเบอร์โทรศัพท์) ซึ่งในระบบปีนี้จะสามารถแก้ไขได้ เช่น เลือกสาขาที่ 1 ไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจจะไปสาขาที่ 2 ก็สามารถยืนยันสิทธิ์ใหม่ได้ ซึ่งจะมีโควตาในการยืนยันตรงนี้เพียง 3 ครั้ง!! 

        แต่ถ้าเป็นการสละสิทธิ์ จะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น จะคืนสิทธิ์อีกไม่ได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดสละสิทธิ์ต้องคิดดีๆ ถ้ากดสละสิทธิ์ไปแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีก ต้องไปสมัครในรอบถัดไปเท่านั้นค่ะ


คู่มือ TCAS 62 รายละเอียดการลงทะเบียน (หน้า 18-20) คลิก

    ***ทปอ.ฝากย้ำกับน้องๆ ทุกคนว่า เมื่อเข้าระบบ Log in และใช้งานเสร็จแล้ว ควร Log out ออกทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นในการเข้าครั้งต่อไป จะไม่สามารถเข้าได้ ต้อง Refresh เพื่อให้ออกจากระบบก่อน***

2.ระบบ AI ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน
        เป็นระบบที่ช่วยน้องๆ ในโค้งสุดท้าย โดยให้น้องๆ เลือกว่าอยากเข้าคณะไหน และตอบคำถามประมาณ 5 นาที เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ว่าน้องๆ เหมาะกับคณะนั้นๆ หรือไม่ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกว่าจะลงสมัครในคณะไหน ระบบนี้สามารถใช้ผ่านบัญชี Facebook หรือ Google Plus ได้เลยค่ะ

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร TREQ
        เชื่อว่าน้องๆ รู้จัก ระบบข้อมูลข่าวสาร TREQ (ที-เรก) อยู่แล้วใช่มั้ยคะ? ซึ่งการพัฒนาในระบบนี้จะครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ TCAS โดยจะบอกเลยว่าสาขานั้นๆ รับกี่ที่นั่ง ใช้คะแนนอะไรบ้าง เพื่อให้น้องๆ ตัดสินใจในการสมัคร GAT PAT, วิชาสามัญ ให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีการอัพเดทอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เรียลทามที่สุดค่ะ

        สำหรับเด็กซิ่ว ถ้าสมมติว่าลงทะเบียนใน http://mytcas.com แล้ว GPAX ที่ได้รับการตรวจสอบจากระบบของ ทปอ. ไม่ตรงกับใบปพ.1 ให้น้องๆ Upload ใบปพ.1 เข้าระบบเลย ทาง ทปอ. จะยึด GPAX ตามใบปพ.1 ค่ะ ส่วนในรอบแอดมิชชั่น ทาง ทปอ. จะยึดข้อมูลในระบบที่มีอยู่แล้ว

        แนะนำให้ลงทะเบียนในระบบ
http://mytcas.com ให้เร็วที่สุด อาจจะไม่ต้องเป็นวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ก็ได้ อาจจะรอเลยไปสักระยะ แต่ที่ให้รีบลงก่อนเพราะจะได้มีการตรวจสอบข้อมูล หากไม่ตรงกันจะได้มีเวลาในการแก้ไข และน้องๆ จะไม่เสียสิทธิ์ในการสมัคร TCAS 62
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ลงทะเบียน TCAS 62 #TCAS 62 #TCAS62 #ลงทะเบียน mytcas #mytcas.com #ระบบ IT #ทปอ. #ทปอ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?