TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รับทั่วประเทศ GPAX 2.00) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 17 ธ.ค. 61  8,547 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 9 คณะ 1,230 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ 7 สาขาวิชา
440 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
200 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาการจัดการการบิน
25 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
50 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
70 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ วันที่ 1 ธ.ค.นี้ เป็นวันที่เริ่มรับสมัคร TCAS 62 รอบ 1 กว่า 80% เลยก็ว่าได้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ เปิดรับจัดเต็มกว่า 1,230 ที่นั่ง รับทั่วประเทศด้วย บางสาขากำหนดเกรดขั้นต่ำ 2.00 เท่านั้น ไปดูรายละเอียดอื่นๆ กันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รับทั่วประเทศ GPAX 2.00)

คณะ/สาขาที่เปิดรับ และจำนวนรับ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รับทั่วประเทศ GPAX 2.00)

TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รับทั่วประเทศ GPAX 2.00)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รับทั่วประเทศ GPAX 2.00)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.นครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #ม.นครพนม #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?