TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยทักษิณ (5 โครงการ) []

วิว

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับใน TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ทั้งหมด 5 โครงการเลยค่ะ มีทั้งแบบเฉพาะนักเรียนที่อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และแบบนักเรียนทั่วประเทศ ทุกโครงการสมัครพร้อมกัน 1-15 ธ.ค.นี้
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยทักษิณ (5 โครงการ)

โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยึดตามกำหนดสาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละ 10 คน (ตามเงื่อนไข)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยึดตามกำหนดสาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (ยึดตามกำหนดสาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยึดตามกำหนดสาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ทักษิณ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ม.ทักษิณ #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?