TCAS 62 รอบ 1: โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ []

วิว
        สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ค่ะ มาอัปเดตรับตรงรอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันอีกสักโครงการ แต่คราวนี้เหมาะกับน้องๆ ที่เป็นนักกีฬาและมีผลงานในระดับชาติ เพราะนี่คือ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความดีเด่นทางการกีฬานั่นเองค่ะ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 
TCAS 62 รอบ 1: โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ม.ธรรมศาสตร์
 
    ทดสอบ Icon คณะและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon นิติศาสตร์ 7 คน
        ทดสอบ Icon พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 6 คน
        ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 3 คน
        ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์ 2 คน
        ทดสอบ Icon สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 คน
        ทดสอบ Icon ศิลปศาสตร์ 5 คน
        ทดสอบ Icon วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 คน
        ทดสอบ Icon สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
        ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน
        ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตร์ 3 คน
        ทดสอบ Icon สหเวชศาสตร์ 6 คน
        ทดสอบ Icon พยาบาลศาสตร์ 1 คน
        ทดสอบ Icon ศิลปกรรมศาสตร์ 1 คน
        ทดสอบ Icon สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 คน
        ทดสอบ Icon สาธารณสุขศาสตร์ 1 คน
        ทดสอบ Icon วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 1 คน
        ทดสอบ Icon สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ) 1 คน
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 คน

    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. อยู่ ม.6/เด็กซิ่ว/เทียบเท่า โดยมี GPAX>2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
       2. ผู้ที่จบจากสถาบันจากต่างประเทศในระดับเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีคะแนนมาตรฐานสากล เช่น IGCSE "O", AS หรือ A Leve;, IB, NCEA หรือ วุฒิ GED
      3. มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยพิจารณาผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2561 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.59-15 ธ.ค.61) ดังต่อไปนี้
          ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาทีมชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์อาเซียน ตามลำดับ หรือ
          ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนนานาชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนนานาชาติ
     4. เป็นผู้มีความสามารถและมีผลงานด้านการกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

TCAS 62 รอบ 1: โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ม.ธรรมศาสตร์

    ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

    ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
        ทดสอบ Icon ผลงานด้านกีฬา (Portfolio) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

    ทดสอบ Icon รูปแบบ Portfolio
        กระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 ค่าระยะห่างบรรทัด 1.15 มีหัวข้อ
        ทดสอบ Icon ประวัติครอบครัว การศึกษา จำนวน 1 หน้ากระดาษ
        ทดสอบ Icon ประวัติและผลงานด้านกีฬาที่ดีเด่น ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
        ทดสอบ Icon สำเนาใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น ไม่เกิน 5 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    ทดสอบ Icon กำหนดการ
        1 - 15 ธ.ค. 61    รับสมัครออนไลน์
        1 - 16 ธ.ค. 61    ชำระเงินค่าสมัคร
             28 ธ.ค. 61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          5 - 6 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
             28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
      30 - 31 ม.ค. 62    การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์

    ทดสอบ Icon
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #TCAS รอบ 1 #TCAS รอบ 1 ม.ธรรมศาสตร์ #TCAS มธ. #โควตานักกีฬา #โครงการความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?