/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 2 : ม.เกษตรศาสตร์ (10 โครงการ กว่า 2,000 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 12 ก.พ. 62  68,024 วิว
6 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 5 คณะ 1,244 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
481 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
201 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
113 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
           สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เมก้ามีข่าวรับตรงรอบที่ 2 โควตาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาฝาก ตอนนี้รายละเอียดมาแล้ว 10 โครงการ รับรวมกว่า 2,000 ที่นั่งเลยนะคะ โดยแต่ละโครงการก็จะมีการใช้คะแนนหลากหลายกันไปทั้ง GAT PAT O-NET 9 วิชาสามัญ สอบวิชาเฉพาะก็มา รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะ  


 
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 คณะ/สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะเกษตร 3 คน
   ทดสอบ Icon คณะประมง 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ 3 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 9 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 3 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 14 คน
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 2 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-3)

  ทดสอบ Icon ค่าสมัคร รวม 500 บาท (ค่าสมัคร 200 บาท + ค่าสมัครทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 300 บาท)

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
         28 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
         11 มี.ค. 62    ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม    
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) 
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะเกษตร 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะประมง 20 คน
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ 15 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 44 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 คน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 47 คน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 88 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 62 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 36 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 33 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 29 คน
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 16 คน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 15 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุพรรณบุรี 30 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยการชลประทาน 5 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด 
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-6)

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (ชำระค่าสมัครและค่าทดสอบ รวม 300 บาท)

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์  

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
         26 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาพลศึกษา
            9 มี.ค. 62    ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาพลศึกษา     
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะเกษตร 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะประมง 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ 3 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 44 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78 คน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 9 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 41 คน
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 28 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 36 คน
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 6 คน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน 6 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 11 คน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 22 คน 
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร 6 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 13 คน
   ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร 39 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยการชลประทาน สกลนคร 1 คน 

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon ศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี 
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-12)
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้านกิจกรรมดีเด่น ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนประกอบการสมัคร

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์  

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
         28 ก.พ. 62    ผู้สมัครส่งใบสมัครที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน 
           5 มี.ค. 62    อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนรวบรวมและนำส่งใบสมัครทั้งหมด   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะเกษตร 180 คน
   ทดสอบ Icon คณะประมง 30  คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 30 คน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 30 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 18 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 31 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 9 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 15 คน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 5 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยการชลประทาน 10 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการ หรืออาชีพอื่นๆ ตามที่สาขากำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-12)

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขาวิชากำหนด
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบ 9 วิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ 
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์  

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการเพชรนนทรี
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 39 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 20 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 87 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 5 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
   ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่สาขากำหนด โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-9)

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาที่มีทดสอบวิชาเฉพาะ ต้องชำระค่าสมัครรวม 500 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนด
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบ 9 วิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ 
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
           9 มี.ค. 62    ทดสอบวิชาเฉพาะ สาขาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์    
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการลูกพระพิรุณ

   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 27 คน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 4 คน
   ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 20 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 2 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 25 คน
   ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม 2 คน
   ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของบุคคลตามเงื่อนไขที่กำหนด 
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-3)

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนด
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบ 9 วิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ 
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการเด็กไทยสู่สากล
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 5 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 26 คน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 คน
   ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 คน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 10 คน
   ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 26 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-4)

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณีต้องสอบข้อเขียนเพิ่มเติม ชำระค่าสมัครรวมไม่เกิน 900 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนด
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบ 9 วิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ 

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร 
           9 มี.ค. 62    สอบข้อเขียนเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
   ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 10 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
   ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร  (เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา)
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ 165 คน
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 30 คน
   ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ โครงการสองปริญญาคู่ขนาน วนศาสตร์ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 30 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1-18)
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 500 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon ผลสอบ 9 วิชาสามัญ 
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
   ทดสอบ Icon คณะประมง สาขาประมง 10 คน

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี)
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท

   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน
   ทดสอบ Icon เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะกำหนด
   ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
   ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
   ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์

   ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
    6 - 20 ก.พ. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร   
         11 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         19 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
         24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
    24-25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

   ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #ทีแคส #tcas #ม.เกษตรฯ #tcas รอบ 2 โควตา #ม.เกษตรฯ tcas รอบ 2 #รับตรง ม.เกษตรฯ 62 #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?