TCAS 62 รอบ 2 : โควตาสถานศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบัง []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 12 ก.พ. 62  8,193 วิว
4 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 13 จังหวัด
รวม 1 คณะ - ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
0 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
           สวัสดีค่ะ น้องๆ แผนวิทย์ - คณิต ที่วางแผนจะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมไว้ให้ดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ในโควตาสถานศึกษาฯ มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วย ตามไปดูรายละเอียดกันค่ะ 

TCAS 62 รอบ 2 : โควตาสถานศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบัง
 
โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ทดสอบ Icon สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ 
           เลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาแบบเรียงลำดับ ยกเว้น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เลือกสมัครได้ 1 สาขา จาก 3 สาขาที่เลือกแบบเรียงลำดับ

สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมโทรคมนาคม 15 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมเคมี 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมปิโตรเคมี 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมเกษตร 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมโยธา 15 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมอาหาร 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมขนส่งทางราง 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมการวัดคุม 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมระบบควบคุม 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมสารสนเทศ 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมอัตโนมัติ 5 คน
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน

หลักสูตรนานาชาติ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 และมี GPAX รวม 5 เทอม อยู่ในอันดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 ของนักเรียนในสายวิทย์ - คณิต หรือมี GPAX 5 เทอม ของวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 3.25 และฟิสิกส์ อย่างน้อย 3.25 
   ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น ในปีการศึกษา 2561 และมี GPAX รวม 5 เทอม อยู่ในอันดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 ของนักเรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรมของสถานศึกษา
   ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออกเท่านั้น (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
           * หมายเหตุ GPAX รวม 5 เทอม อยู่ในอันดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 หมายถึง ผู้สมัครต้องมี GPAX รวม 5 เทอม ที่มีอันดับตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 25 ถ้าสถานศึกษาแห่งนี้ มีจำนวนนักเรียนในแผนการเรียนเดียวกัน จำนวน 100 คน เป็นต้น   

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
    4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                7 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
              10 มี.ค. 62    สอบข้อเขียน
              22 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

              31 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
             24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ ทปอ. 
      24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #ทีแคส #tcas #ส.ลาดกระบัง #tcas รอบ 2 โควตา #ส.ลาดกระบัง tcas รอบ 2 #รับตรง ส.ลาดกระบัง 62 #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?