ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ยื่นเกรด + portfolioไม่มีสอบสัมภาษณ์) []

วิว

        สวัสดีค่ะ รับตรงใน TCAS 62 รอบที่ 1 ยังไม่หมดค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาฝาก ซึ่งเปิดรับทั้ง ม.6 และ ปวช. ที่สำคัญของรอบนี้คือ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะ สมัครพร้อมกัน 1-15 ธ.ค.นี้ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ยื่นเกรด + portfolioไม่มีสอบสัมภาษณ์)

คณะที่เปิดรับ
วิทยาเขตเชียงใหม่
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์


วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์


วิทยาเขตชุมพร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ


โครงการพิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon บางสาขาต้องเขียนเรียงความยาว 1 หน้า A4
 ทดสอบ Icon ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียด ม.แม่โจ้-เชียงใหม่
คลิก
 ทดสอบ Icon รายละเอียด ม.แม่โจ้-แพร่ คลิก
 ทดสอบ Icon รายละเอียด ม.แม่โจ้-ชุมพร คลิก

โควตาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ให้สิทธิ์อาจารย์แนะแนวหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกนักเรียน
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon บางสาขาต้องเขียนเรียงความยาว 1 หน้า A4
 ทดสอบ Icon ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาโรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในความร่วมมือ(MOU) กับ ม.แม่โจ้
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon บางสาขาต้องเขียนเรียงความยาว 1 หน้า A4
 ทดสอบ Icon ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการพิเศษงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นนร.ที่มาชม "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี" ระหว่าง 8-16 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon ยื่นใบสมัครใน งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี เท่านั้น
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon บางสาขาต้องเขียนเรียงความยาว 1 หน้า A4
 ทดสอบ Icon ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.แม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #รอบ Portfolio #ไม่มีสอบสัมภาษณ์ #ไม่มีสอบสัมภาษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?