ซ่อน
แสดง

รวมโควตา-รับตรงใน TCAS62 รอบ Portfolio ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สามารถสมัครได้! []

วิว
รวมโควตา-รับตรงใน TCAS62 รอบ Portfolio ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สามารถสมัครได้!
         สวัสดีค่ะ มีน้องๆ หลายคนไม่กล้าสมัคร TCAS รอบแรก ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่มี Portfolio เพราะชื่อรอบก็บอกอยู่ว่ารอบ Portfolio และเวลาหาข้อมูลก็จะมีบอกว่ารอบนี้รับเฉพาะคนที่มี Portfolio เท่านั้น T_T

         แต่จริงๆ แล้ว การเปิดรับในรอบ Portfolio ไม่ได้บังคับแบบเด็ดขาดว่าต้องมีพอร์ต แต่บังคับแน่ๆ ว่าห้ามมีการสอบข้อเขียน หรือใช้คะแนนกลางอย่าง GAT PAT, O-NET, วิชาสามัญ เพราะฉะนั้นก็จะมีรับตรองที่ไม่สอบ และไม่ใช้ Portfolio พี่แป้งรวบรวมมาให้แล้วค่ะ ไปดูกันเลย

 
รวมโควตา-รับตรงใน TCAS62 รอบ Portfolio ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สามารถสมัครได้!

โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารทางภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์

 ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิกที่นี่ 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารทางภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ทดสอบ Icon สมัครถึง 17 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ทดสอบ Icon สมัครถึง 17 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, KU-EPT, OOPT
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่น 13 ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon ต้องเป็นนร.ในโครงการ KU เรียนล่วงหน้ารุ่น 13
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ส.ลาดกระบัง
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 14 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมนาครูแนะแนวสัญจร มฟล.
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 14 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความพิการ ในประเภทที่กำหนด
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

TCAS 62 รอบ Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
โครงการที่ไม่ใช้พอร์ต
 ทดสอบ Icon โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon โครงการลูกแสดทอง
 ทดสอบ Icon โครงการผู้พิการ
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ม.นเรศวร
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เรียนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX + สัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

TCAS 62 รอบ Portfolio ม.พะเยา
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 14 ธ.ค.61
โครงการที่ไม่ใช้พอร์ต

 ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดี
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ทดสอบ Icon โครงการ Smart Evironmentalist ภาคเหนือตอนบน
 ทดสอบ Icon โครงการ MOU คณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนพานพิทยาคม
 ทดสอบ Icon โครงการทายาทเกษตร
 ทดสอบ Icon โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
 ทดสอบ Icon โครงการ Smart Business
 ทดสอบ Icon โครงการ Young Creative
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
 ทดสอบ Icon โครงการ วมว.
 ทดสอบ Icon โครงการเพาะพันธ์ปัญญา
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

TCAS 62 รอบ Portfolio ม.สงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธ.ค.61
โครงการที่ไม่ใช้พอร์ต
 ทดสอบ Icon โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon โครงการรับสมัครนร.เรียนดี/นร.ต่างชาติฯ
 ทดสอบ Icon โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่"
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"
 ทดสอบ Icon โครงการเกษตรทายาท
 ทดสอบ Icon โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
 ทดสอบ Icon โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon โครงการลูกสงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ทดสอบ Icon
รายละเอียด คลิกที่นี่

         สำหรับน้องๆ ที่ยังสมัครในระบบ mytcas ไม่ได้ หรือสมัครแล้วรอการตรวจสอบ สามารถสมัครรับตรงรอบแรกนี้ก่อนได้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยมีหน้าลงทะเบียนสำหรับน้องๆ ที่ลง mytcas ไม่สมบูรณ์แล้ว จะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะ

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS2 #TCAS #รอบ Portfolio #Portfolio #รอบพอร์ต #รับตรงไม่ใช้พอร์ต #ไม่มี Portfolio #ไม่มี Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?