/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร (มีสอบข้อเขียนเฉพาะ) []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 11 ก.พ. 62  31,387 วิว
4 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 11 คณะ 2,217 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
1,854 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
4 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
16 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
15 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ ใน TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตา จะเริ่มใช้คะแนนอื่นๆ อย่าง GAT PAT วิชาสามัญ หรือสอบเฉพาะกันแล้ว ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ใช้เหมือนกันค่ะ แต่บอกเลยว่ารอบนี้เปิดรับเพียบ! ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โควตา 28 จังหวัด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะมัณฑนศิลป์
      คณะอักษรศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะดุริยางคศาสตร์
      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะวิทยาการจัดการ
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เรียนใน 28 จังหวัด ดังนี้
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
ทดสอบ Icon บางคณะมีสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (มศก.จัดสอบเอง)
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT PAT ตามที่คณะกำหนด
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS, SAT (ไม่เกิน 2 ปี)


โควตาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีความผูกพันหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา หรือ
 ทดสอบ Icon มีถิ่นพานักอยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียงที่มีการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562


โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นบุตร/ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม/ธุรกิจเครื่องประดับ
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562


โควตาทายาทของช่างศิลปหัตถกรรม
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นบุตร/ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของช่างศิลปหัตถกรรมฯ
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562


โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00


โครงการสืบสานภาษาไทย
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เรียนใน 8 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ถ้ามี GPA วิชาภาษาไทย น้อยกว่า 3.00 สามารถแสดงผลงานได้
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะ (0600)


โควตาพิเศษ ร.ร.เครือข่าย
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่โครงการกำหนด (20 โรงเรียน)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 7 ภาษาจีน หรือ HSK
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ


โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิต ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ สสวท. เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ


โควตาโรงเรียน สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่โครงการกำหนด (36 โรงเรียน)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี PAT 5 และวิชาสามัญฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกำหนด


โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ 28 จังหวัด
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด


โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะดุริยางคศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ 28 จังหวัด
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี / โสตทักษะ / ขับร้องดนตรีคลาสสิก
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT PAT ตามที่สาขากำหนด


รายละเอียดตารางสอบวิชาเฉพาะ คลิก

ปฏิทินโครงการ
 สมัคร 4 ก.พ. - 12 มี.ค.62
    9-10 มี.ค.62     สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
       12 เม.ย.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   18-19 เม.ย.62   สอบสัมภาษณ์
       24 เม.ย.62    ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #โควต้า #โควตา ม.ศิลปากร #ม.ศิลปากร #TCAS โควตา #TCAS โควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป