ซ่อน
แสดง

สรุป! วิธีแก้ปัญหา สำหรับคนที่ยังสมัคร MyTCAS ไม่สำเร็จ/มีปัญหาการสมัคร []

วิว
สรุป! วิธีแก้ปัญหา สำหรับคนที่ยังสมัคร MyTCAS ไม่สำเร็จ/มีปัญหาการสมัคร
        สวัสดีค่ะ นาทีนี้น้องๆ หลายคนคงสมัคร #MyTCAS สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังติดปัญหาตั้งแต่วันแรกที่สมัคร ซึ่งทางพี่ๆ เด็กดีก็ได้พยายามช่วยเหลือ ประสานงานให้ รวมทั้งได้สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาจาก ทปอ. เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆ กัน

สรุป! วิธีแก้ปัญหา สำหรับคนที่ยังสมัคร MyTCAS ไม่สำเร็จ/มีปัญหาการสมัคร
 
        ดังนั้น วันนี้ใครที่ยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะติดตั้งแต่ปัญหาข้อมูลผิด ไม่มีอีเมล์ยืนยัน หรืออะไรก็ตาม ลองอ่านแล้วลองทำตามดูนะคะ

    ##สมัครแล้ว แต่ยังตั้งรหัสผ่านไม่ได้##
     - น้องๆ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน MyTCAS เลย ให้ทำการสมัครใหม่ได้เลย ถ้ากรอกข้อมูลตรงกับ สพฐ. จะตั้งรหัสได้เลยทันที ไม่มีระบบ OTP แล้ว
     - แต่ถ้าชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับ สพฐ. จะต้องรอแนบไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน แล้วรอ 3-5 วันเพื่ออนุมัติ (หากไปกดลืมรหัสผ่านตอนนี้จะไม่พบข้อมูล) เมื่ออนุมัติแล้ว จะมีอีเมลส่งไปให้ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบ ถ้าเป็นเด็ก ม.6 ให้ติดต่อแจ้งโรงเรียนเพื่อแก้ข้อมูลส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้ สพฐ. รวบรวมส่งให้ ทปอ. นำเข้าระบบ TCAS62
    - ถ้าสมัครสำเร็จ หลังสมัครจะได้รับอีเมลยืนยัน และจะไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก ดังนั้นหากหลังจากนี้ เข้าระบบไม่ได้แสดงว่าเกิดปัญหาอื่นๆ ค่ะ
   - แต่ถ้าสมัครมานานแล้ว หรือมากกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไปแต่ยังไม่ได้รับอีเมล ตรงนี้ ทปอ. อาจจะอนุมัติให้แล้ว ให้ลองแจ้งลืมรหัสผ่าน โดยต้องเป็นอีเมล์ที่กรอกตอนสมัครครั้งล่าสุดเท่านั้น

   ## ข้อมูลเกรดผิด##
   1. เด็ก ม.6 ที่ Login ได้แล้ว เข้าไปเจอคะแนน GPAX ผิด
       - กดปุ่มสีเขียว ทางซ้าย "แจ้งแก้ไขข้อมูลไม่ถูกต้อง" ใส่ข้อมูลที่ถูก อัปใบสอบเทียบ หรือ ปพ.1 ให้เรียบร้อย หลังทำรายการจะมีเมลยืนยันชื่อว่า "เรื่อง แจ้งแก้ไขข้อมูลไม่ถูกต้อง" ไม่เป็นไรคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาด
      - หากเข้าไปแก้แล้ว ยังแก้ผิดอีก / รวมถึงไม่ได้เข้าไปแก้ เผลอกดยินยันไปทั้งที่ผิด ไม่เป็นไร ให้ทำข้อต่อไป
      - จากนั้นให้ติดต่อทางโรงเรียนให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังต้นสังกัด ( เช่น สพฐ. สกอ. ) สำคัญมากๆ หลังแจ้งแล้วข้อมูลจากสังกัดต่างๆ จะส่งต่อไป สพฐ. แล้วจึงส่งมาให้ ทปอ.
      - ข้อมูลจะทยอยอัปเดต อาจช้าเร็วแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะส่งข้อมูลทั้งหมดภายใน 21 ม.ค.62

   2. เด็ก ม.6 ที่ Login ได้แล้ว เข้าไปไม่เจอข้อมูลและเกรดใดๆ
     - ให้ติดต่อทาง รร. ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังต้นสังกัด (เช่น สพฐ. สกอ.) สำคัญมากๆ หลังแจ้งแล้วข้อมูลจากสังกัดต่างๆ จะส่งต่อไป สพฐ. แล้วจึงส่งมาให้ ทปอ.
     - ข้อมูลจะทยอยอัปเดต อาจช้าเร็วแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะส่งข้อมูลทั้งหมดภายใน 21 ม.ค.62

  3. เด็กซิ่ว ที่ Login เข้าไปเจอปัญหาเรื่องเกรด
    3.1 กรณีกรอกปีการศึกษาจบผิด ต้องแจ้งทีมงานให้ลบ User ออกเพื่อทำการสมัครใหม่
    3.2 กรณีกรอกปีการศึกษาจบถูก แยกออกเป็น
         - เกรดผิด เช่น ขึ้นเป็น 0 ให้กดปุ่มสีเขียว ทางซ้าย "แจ้งแก้ไขข้อมูลไม่ถูกต้อง"
         - เกรดไม่ขึ้น ถ้าตอนสมัครลงทะเบียนได้แนบใบ ปพ.1 มาแล้ว ให้รอดูข้อมูลปรับปรุงใหม่ในวันที่ 21 ม.ค.62 แต่ถ้าตอนสมัครลงทะเบียนไม่ได้แนบใบ ปพ.1 ต้องแจ้งทีมงานให้ลบ User ออกเพื่อทำการสมัครใหม่โดยแนบไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ.1 ให้เรียบร้อย

   ##กรอกข้อมูลอื่นๆ ผิด##
    - ถ้าผิดที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อโรงเรียน ปีการศึกษาที่จบ กรณีนี้ ต้องแจ้งทีมงานให้ลบ User ออกเพื่อทำการสมัครใหม่
    - ถ้าผิดข้อมูลอื่นๆ ให้ Login เข้าไปแก้ไขได้เลย ที่เมนู "ตั้งค่า"

  ##แจ้งลืมรหัสผ่านแล้ว "ไม่พบข้อมูล"##
    หากแจ้งลืมรหัสผ่านแล้ว ระบบแจ้งว่า "ไม่พบข้อมูล" เป็นไปได้ 2 ทาง
    1. ตอนที่สมัครไป ไม่สำเร็จหรือ ไม่ได้รับอนุมัติ  (พบอยู่ 10%)
       บางคนอาจเจอระบบให้อัปโหลด บัตร ปชช., ใบ ปพ. แต่ข้ามไปไม่อัปโหลด หรือภาพไม่ชัด จะไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะได้รับอีเมลแจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ ให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ สามารถแก้ไขได้โดยกดสมัครใหม่ จะสามารถสมัครได้ โดยไม่ติดเงื่อนไข " มีเลขนี้ในระบบ "
    2. ตอนสมัครกรอกอีเมล์ผิด (พบถึง 90%)
        2.1 กลุ่มที่มีปัญหาจากอีเมลของตนเอง เช่น สะกดเมลผิด  ทำให้ไม่ได้รับอีเมลยืนยันใดๆ หลังการสมัคร กลุ่มนี้จะต้องแจ้งทีมงานให้แก้ไขอีเมล
        2.2 กลุ่มที่ใส่อีเมลอื่นๆ และจำไม่ได้ เช่น อีเมลตัวเองมีหลายอัน, เมลของเพื่อนฝากมาสมัคร,  เมล์ของพี่น้อง ฯลฯ ลองป้อนอีเมลอื่นๆ ในหน้าแจ้งลืมรหัสผ่าน อาจเจอที่ถูกต้องที่ใช้ในการสมัครระบบ MyTCAS

      อีกคำถามที่น้องๆ สงสัยกันมากคือ การลงทะเบียน MyTCAS ทำได้ถึงเมื่อไหร่ และถ้าจะสมัครรอบอื่นๆ จำเป็นต้องสมัครให้เสร็จเลยหรือไม่ กำหนดการตรงนี้ ทปอ. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึง 10 มิถุนายน 2562 สามารถลงทะเบียนก่อนการสมัครยืนยันสิทธิ์ในรอบนั้นๆ ได้ แต่สำหรับน้องๆ ที่สมัครรอบ Portfolio ควรลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 30 มกราคม 2562 เพราะการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 จะอยู่ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 
      แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ เพราะการลงทะเบียนนี้ ข้อมูลของนักเรียนที่ได้ จะมาจากการรวบรวมของกระทรวงศึกษาที่ส่งให้ ทปอ. อาจมีความคลาดเคลื่อนทั้งชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ โรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ดังนั้นแนะนำให้ลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลหากคลาดเคลื่อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขจากโรงเรียนต้นสังกัด
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #MyTCAS #ลงทะเบียน MyTCAS #สมัคร MyTCAS #ปัญหา MyTCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?