ซ่อน
แสดง

ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ []

วิว
ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ
         สวัสดีค่ะน้องๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ โดยรวมแล้วเปิดรับกว่า 5,000 ที่นั่ง มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของวิชาที่ใช้คัดเลือกอย่าง GAT PAT และ 9 วิชาสามัญด้วย รายละเอียดจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ

ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ
 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจาก รร.มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มวิทย์ 
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มวิทย์ 
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มศิลป์
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มศิลป์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มวิทย์
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มวิทย์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มศิลป์
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มศิลป์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ชีวะ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         คะแนนรวมวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         ชีวะ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
         เคมี ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
         ชีวะ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี
         ไทย ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 4 ปี
         ไทย ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ 
         ไทย ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์ 
         ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง
         สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและเกม กลุ่มวิทย์
         คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและเกม กลุ่มศิลป์
         คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย์) 
         คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์) 
         คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มวิทย์
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มศิลป์
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 

  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส 
         PAT 7.1 ฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
         PAT 7.3 ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 165 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน
         PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 195 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ภาคพิเศษ
         PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน  
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน  
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย นานาชาติ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นานาชาติ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี
         PAT 4 สถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 4 ปี
         PAT 4 สถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
         PAT 4 สถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง
         เลือก PAT 7.1 ฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง
         เลือก PAT 7.2 เยอรมัน ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง
         เลือก PAT 7.3 ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง
         เลือก PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
         7 วิชาสามัญ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
         คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ
โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน
         ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย นานาชาติ
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

โครงการรับนักเรียนพิการ 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
         PAT 5 ความถนัดครู ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         PAT 3 วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
         ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ กลุ่มวิทย์
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ กลุ่มศิลป์
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
         คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการพิเศษอื่นๆ 
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการถ่ายภาพ 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

โครงการเรียนดี Special Admission Program 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT 
   ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์
         PAT 6 ศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

โครงการ CPIRD Community track
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ชีวะ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

โครงการ CPIRD Inclusive track
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
         ไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         สังคม ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
         ชีวะ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
         คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
         คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 280 คะแนน

โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
  ทดสอบ Icon เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
         คะแนนรวมวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน

กำหนดการคัดเลือก

ปฏิทินการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ / การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ
 
ปฏืทินการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 

ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ

ปฏิทินการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

ม.เชียงใหม่ ออกประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก

         นอกจากกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ 9 วิชาสามัญ กับ GAT PAT แล้ว บางคณะยังมีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ O-NET ด้วย เช่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ กำหนด O-NET ขั้นต่ำ วิชาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ดังนั้น เราต้องตั้งใจทำข้อสอบทุกสนามให้สุดความสามารถนะคะ คะแนนจะได้ออกมาดีค่ะ  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #TCAS รอบที่ 2 #TCAS รอบโควตา #โควตา #ม.เชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #Chiangmai #Chiangmai

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?