ซ่อน
แสดง

#dek62 รู้ไว้! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย []

วิว
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รู้ไว้/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รู้ไว้</a>! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย
         น้องๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้ากลุ่มคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 คงได้สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท แล้วใช่มั้ยคะ พี่มิ้นท์มีข่าวดีมาบอก เพราะคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ส่วนนี้ ยังสามารถใช้ยื่นรับตรงแพทย์ในรอบ 2 ก่อนยื่นจัดอันดับ กสพท ในรอบ 3 ได้ด้วย!
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รู้ไว้/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รู้ไว้</a>! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย

         เพราะ ทปอ. ได้กำหนดองค์ประกอบกลุ่มคณะแพทย์เข้าไปเป็นกลุ่มที่ 10 ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะแพทยศาสตร์ในรอบอื่นๆ ก็สามารถใช้องค์ประกอบคะแนนนี้ได้เลย แต่ขออย่างเดียวคือ อ่านเรื่องคุณสมบัติก่อนสมัครด้วยนะ จะมีโครงการอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลยค่ะ
       
ข้อควรระวัง - เนื่องจากทุกโครงการจะเข้าร่วม TCAS ดังนั้นถ้าสอบติดและยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในโครงการด้านล่างนี้ ซึ่งอยู่ในรอบที่ 2 จะไม่สามารถสมัครรอบ กสพท ได้อีกนะคะ
 
  1. TCAS รอบ 2 โควตาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
    ใน TCAS รอบที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับ 3 โครงการย่อยค่ะ

   
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

        ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่การรับ 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร โดยผู้สมัครและบิดา/มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยศึกษาชั้น ม.1-3 หรือ กำลังศึกษา ม.ปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดข้างต้น
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือ ปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

        ทดสอบ Icon อยู่จังหวัดตราด
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 ในจังหวัดตราด และต้องศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.4-6) ในจังหวัดตราด
        ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
      3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

        ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีวิวิทยา สอวน. ที่ส่งเข้าค่าย สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าแข่งขัน
        ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รู้ไว้/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รู้ไว้</a>! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย

   2. TCAS รอบ 2 โควตาภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
        ทดสอบ Icon มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
        ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระละไม่ต่ำกว่า 3.00
        ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
        ทดสอบ Icon คะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท คิดน้ำหนัก 30%
        ทดสอบ Icon คะแนนสอบ 7 วิชา จากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา คิดน้ำหนัก 70%
           โดยจะมีค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำย่อย ดังนี้

<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รู้ไว้/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รู้ไว้</a>! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย

   3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
       ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 และเรียน ม.ปลาย ตลอดหลักสูตรในเขตพื้นที่ของแต่ละศูนย์ฯ
       ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
       ทดสอบ Icon เขตพื้นที่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ได้แก่
         - ภาคกลาง พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
           (จ.สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, ปทุมธานี)
         - ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
           (จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง)
         - ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
           (จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง)
         - ภาคตะวันออก พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
           (จ.ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นนทบุรี)
   
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 รู้ไว้/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 รู้ไว้</a>! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ใช้ยื่นแพทย์รอบ 2 ได้ด้วย
        หากใครกำลังเตรียมตัวจะไปสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท และเล็งคณะแพทย์ในรอบ 2 เพิ่มเติม ก็คงต้องเต็มที่มากขึ้นแล้วล่ะ เผื่อสอบติดตั้งแต่ รอบ 2 จะได้ไม่ต้องไปรอลุ้นในรอบ 3 ไง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท #กสพท #TCAS รอบ2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?