ซ่อน
แสดง

รู้หรือไม่? มี “สาขาวิชา” ที่รับเฉพาะชายล้วน! หญิงล้วน! เท่านั้นในประเทศไทย []

วิว
รู้หรือไม่? มี “สาขาวิชา” ที่รับเฉพาะชายล้วน! หญิงล้วน! เท่านั้นในประเทศไทย
 
     ในประเทศไทยมักจะคุ้นเคยกับโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน หรือโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของประเทศ กลับกันถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่การเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษา จะไม่คุ้นชินกับมหาวิทยาลัยชายล้วน-หญิงล้วนมากนัก
 
รู้หรือไม่? มี “สาขาวิชา” ที่รับเฉพาะชายล้วน! หญิงล้วน! เท่านั้นในประเทศไทย
 
     แม้ว่าในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น จะมีมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยชายล้วน-หญิงล้วน แต่ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ แต่ก็มี 3 สาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการชัดเจน ว่ารับเฉพาะเพศชาย หรือเพศหญิงเท่านั้น!
 
      สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับเฉพาะผู้หญิงในประเทศไทย มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ “สาขาวิชาพยาบาล” หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิง สำหรับทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
     การเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภากาชาติ โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า 143 หน่วยกิต) 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคละ 16 สัปดาห์ และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์
 
สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา
- รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
คุณสมบัติในการรับสมัคร
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- เพศหญิง โสด อายุ 17 – 20 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541-2544)
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซ.ม. น้ำหนัก 42-65 ก.ก. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25
 
รับนักเรียนภายใต้ทุนการศึกษา
-ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในกองทัพเรือ 2 ปี)
-ทุนส่วนตัวมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในรพ.ต้นสังกัด 2 ปี)
-ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในรพ.ศิริราช 2 ปี)
 
หมายเหตุ: นักเรียนพยาบาลทุกคนจะได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตลอดหลักสูตร และหากมีเหตุต้องพ้นจากการเป็นนักเรียนพยาบาล หรือปฏิบัติงานไม่ครบตามกำหนด จะต้องชดใช้เงินตามที่กำหนดไว้
 
     ส่วนสาขาวิชาที่เปิดรับเฉพาะผู้ชาย คือ “สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจัดตั้ง เพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ทั้งระบบ และรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงาน)
      สาขาวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาได้เมื่อเรียนไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต ฝึกงานและดูงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และฝึกอบรม 88 วัน
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
     สาขาวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ได้เมื่อเรียนไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต และฝึกอบรม 139 วัน
 
คุณสมบัติในการรับสมัคร ทั้ง 2 สาขา
- รับเฉพาะเพศชาย
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีการทดสอบพลศึกษา
     ลุก-นั่ง (Sit up) 1 นาที ไม่ต่ำกว่า 44 ครั้ง
     ยึดพื้น/ดันข้อ 1 นาที ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
     วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร ไม่เกิน 11.55 วิทาที
     วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร) ไม่เกิน 5 นาที
     ว่ายน้ำ 50 เมตร ไม่เกิน 5 นาที
 
เงื่อนไขสำหรับนิสิต
- ต้องอยู่หอในทุกคน
- ต้องเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยและแต่งเครื่องแบบตามที่กำหนด ตลอดระยะเวลาในการศึกษา
 
     สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ทั้ง 2 สาขาวิชาที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จะเปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 - 4 ส่วนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS และดำเนินการรับสมัครเอง ถ้ามีระเบียบการประกาศมาพี่แนนนี่จะรีบมาอัพเดตให้น้องๆ ทราบเลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #พาณิชยนาวี #วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ #คณะชายล้วน #คณะหญิงล้วน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?