ซ่อน
แสดง

รวมให้อีก! รายชื่อคณะ TCAS 62 รอบ 3 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT []

วิว
รวมให้อีก! รายชื่อคณะ TCAS 62 รอบ 3 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT
 
     ยังคงมีน้องๆ สอบถามเข้ามาเรื่อยๆ ถึงการสมัครสอบ GAT PAT หลังจากที่ระบบปิดรับสมัครไปแล้ว ว่าจะสมัครได้ไหม หรือเปลี่ยนวิชาได้ไหม ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า “ไม่ได้แล้ว” สำหรับหนทางที่น้องๆ จะสามารถทำได้คือ ค้นหารอบ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือรอสอบปีหน้าค่ะ
 
รวมให้อีก! รายชื่อคณะ TCAS 62 รอบ 3 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT
 
      ก่อนหน้านี้พี่แนนนี่ได้รวบรวมสาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน GAT-PAT สำหรับจะยื่นในรอบที่ 2 หรือรอบโควตาไปให้แล้ว คราวนี้ก็เลยรวบรวมของรอบที่ 3 หรือรับตรงร่วมกัน ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT มาให้เลือกกันบ้าง ไปดูกันค่ะ ถ้าไม่มีคะแนน GAT PAT แล้ว ทำยังไงได้บ้าง
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (เฉพาะ สาขาวิชาเคมี)
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาฟิสิกส์ 5ปี)
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะ เทคโนโลยีอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ/ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์/วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี/ธุรกิจวิศวกรรม)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน/เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เกือบทุกสาขา ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์/รังสีเทคนิค คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (เลือกไม่ใช้ GAT PAT ได้) คณะศิลปกรรมศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เกือบทุกสาขา ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาฝรั่งเศส/สาขาญี่ปุ่น/สาขาจีน คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ (ยกเว้นสาขาออกแบบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทุกสาขา ยกเว้น สาขาการสอนภาษาจีน
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (เลือกสอบวิชาเฉพาะ)
 
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศระเบียบการในรอบที่ 3
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
   
     สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีรายชื่อ อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน GAT PAT ในรอบที่ 3...อย่างไรก็ตาม พี่แนนนี่แนะนำให้น้องๆ ตรวจสอบจากระเบียบการและประกาศต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย และคณะ เพราะข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #สมัคร gat-pat ไม่ทัน #GAT-PAT #TCAS62 #ลืมจ่ายเงิน GAT #ไม่ใช้คะแนน GAT-PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?