ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (16 คณะ รวม 2,090 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 ก.พ. 62  8,616 วิว
4 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 15 จังหวัด
รวม 14 คณะ 2,090 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
710 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
70 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
130 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
180 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
50 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
60 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
120 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
5 ที่นั่ง
3.20 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
100 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

        สวัสดีค่ะ พี่แป้งมีรายละเอียด TCAS รอบ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาฝากค่ะ รอบนี้เปิดรับ 16 คณะ รวมแล้วกว่า 2,090 ที่นั่ง เยอะมากกกกกกก โดยเปิดรับทุกพื้นที่เลยค่ะ บางสาขาสามารถเลือกยื่นคะแนนสอบได้ด้วย คลิกดูรายละเอียดของแต่ละคณะได้เลย
 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (16 คณะ รวม 2,090 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คลิก
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คลิก
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ คลิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 14 จว.ใต้ และประจวบคีรีขันธ์
 ทดสอบ Icon รับนักเรียนที่จบในประเทศและต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT , O-NET, วิชาสามัญ  (บางสาขาเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มีบางสาขาใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX
 ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT, O-NET, วิชาสามัญ
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


กำหนดการรับสมัคร
    4 ก.พ. - 28 มี.ค. 62   เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
                30 มี.ค. 62   ส่งรายชื่อผู้สมัครไป ทปอ.
        10 - 20 เม.ย. 62   ตรวจสอบคุณสมบัติ/คัดเลือก
               22 เม.ย. 62   ประกาศผลการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกไป ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62   ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ กับ ทปอ.


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #โควตาพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ #โควตาพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?