ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตาความสามารถทางวิชาการ / ความสามารถพิเศษ มรภ.สวนสุนันทา []

วิว
       สวัสดีค่ะ ใครมีความสามารถพิเศษ ทั้งทางวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ การทำกิจกรรม อยากให้หยุดดูโครงการนี้ก่อนนะคะ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับโควตาใน TCAS รอบ 2 โควตาความสามารถด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ เรียกว่าครอบคลุมความสามารถทุกประเภท ที่สำคัญจำนวนรับรวม 630 ที่นั่ง ถือว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

TCAS 62 รอบ 2 : โควตาความสามารถทางวิชาการ / ความสามารถพิเศษ มรภ.สวนสุนันทา

 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
     ทดสอบ Icon ครุศาสตร์ รวม 42 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 80 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 50 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 105 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ศิลปกรรมศาสตร์ รวม 35 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon วิทยาการจัดการ รวม 88 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.นวัตกรรมและการจัดการ รวม 47 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 10 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.สหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม รวม 40 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม รวม 53 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.นานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม รวม 35 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ว.ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา รวม 20 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 10 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวม 5 ที่นั่ง
     ทดสอบ Icon ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 10 ที่นั่ง

 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตาความสามารถทางวิชาการ / ความสามารถพิเศษ มรภ.สวนสุนันทา
 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
    1. ประเภทความสามารถทางวิชาการ
      ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 สายสามัญเท่านั้น
      ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
      ทดสอบ Icon มีสอบวิชาเฉพาะบางสาขา (ดูระเบียบการหน้า 12-14)

 
   2. ประเภทความสามารถพิเศษ
      ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 สายสามัญเท่านั้น
      ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
      ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะด้านตามที่กำหนด (ความสามารถด้านดนตรี, ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยและการละคร, ความสามารถด้านศิลปะ, ความสามารถด้านกีฬา, ความสามารถด้านนักเรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่น) (ดูระเบียบการหน้า 14-16)

 ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
     ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะ/ปฏิบัติ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 
 ทดสอบ Icon กำหนดการ
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครและชำระค่าสมัคร
                28 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
                 4 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะ
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
         24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ระบบ TCAS
                27 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas62 #tcas รอบ 2 #โควตา รอบ 2 #โควตา มรภ.สวนสุนันทา #โควตา สวนสุนันทา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?