ซ่อน
แสดง

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว []

วิว
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว
       สวัสดีค่ะ ช่วงนี้น้องๆ หลายคนอาจจะกำลังพยายามค้นหาตัวเองอยู่ว่าจะเรียนต่อที่คณะไหนดี ถ้าเรียนแล้วจะเป็นยังไง มีงานทำมั้ย? พี่แป้งก็มีแนะนำอีกหนึ่งคณะที่น่าเรียนมาฝากค่ะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันดีว่า “เกษตร มช.” ขอให้ลืมภาพที่เข้าใจผิดว่าต้องเรียนทำนาทำสวนไปเลย!
 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

       พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า การเกษตร คือปากท้องของทุกคน ในส่วนของการผลิตไม่ได้มีแค่ ปลูกผัก ทำไร่ ทำสวนอย่างเดียวค่ะ ยังมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ การตลาด การเก็บรักษา และอื่นๆ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ครบรอบด้าน เราไปดูกันค่ะว่าคณะนี้ของ ม.เชียงใหม่ เรียนอะไรบ้าง
 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

คณะนี้เรียนอะไรบ้าง
       คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นคณะที่สอนเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ทำให้มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย โดยระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 สาขา เรียนทั้งหมด 4 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 

1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
       เห็นชื่อเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ใช่หลักสูตรบริหารนะคะ สาขานี้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ที่เป็นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตรตลอดจนห่วงโซ่อาหาร รวมถึงนโยบายด้านเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร

       เรียนสาขานี้จบแล้วทำได้หลายอย่างเลยค่ะ เช่น ผู้ประกอบการทางด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร หรือจะเป็นสายวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ก็ทำได้ค่ะ

 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

2.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
       สาขานี้ก็เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ค่ะ เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาทางการเกษตร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการเรียนการสอนสอดคล้องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง ซึ่งที่ มช. ก็มีพื้นที่กว้างมาก รับรองเก็บครบทุกพื้นที่

       น้องๆ สามารถเลือกเรียนเน้นเฉพาะทางได้ในปีที่ 2 เพื่อมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ตามที่น้อง ๆ สนใจอยากเรียน ได้แก่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร พืชสวน พืชไร่ สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ และเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาความรู้ แต่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยและต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมอีกด้วย

       เรียนจบสาขานี้ก็หางานไม่ยากค่ะ สามารถทำธุรกิจทางการเกษตร เช่น ทำฟาร์มปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ธุรกิจจำหน่ายสารเคมีเกษตร ให้คำปรึกษาและให้บริการกำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร และนักสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นต้น เอาเป็นว่าเข้าไปเรียนแล้วจะรู้เองค่ะว่า งานสายไหนที่ใช่เรา

 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง?
       นอกจากการเรียนแล้ว ที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ก็มีกิจกรรมให้เลือกทำเยอะเลยค่ะ เช่น
 ทดสอบ Icon ชมรมอาสาเกษตร มช. เช่น อาสารั้วล้อมรัก ณ บ้านโป่งดิน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, อาสาเกษตรตามรอยพ่อ ขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง, ค่ายอาสาแนวกันไฟรอบบ้านพ่อ, ค่ายอาสาทหารเสือซ่อมท่อลอกฝาย เป็นต้น
 ทดสอบ Icon ประเพณีรับน้องขึ้นดอย
 ทดสอบ Icon กิจกรรมของคณะฯ เช่น งานเกษตรภาคเหนือ, งานเกษตรแห่งชาติ, การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น
 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว

ทุนการศึกษา และการฝึกงาน
       ทางคณะเกษตรศาสตร์ มช. มีทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เลยค่ะ มีหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ เช่น ทุนรอบพอร์ต, ทุนรอบโควตา, ทุนคณะ, ทุนแลกเปลี่ยนดูงานต่างประเทศระยะสั้น, ทุนฝึกงานต่างประเทศและสหกิจศึกษา เป็นต้น มีทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ซึ่งน้องๆ สามารถสอบถามจากคณะได้โดยตรงเลย

       ส่วนเรื่องการฝึกงานและสหกิจก็มีให้เลือกหลายแบบค่ะ ว่าจะฝึกในหรือต่างประเทศก็ได้ น้องๆ จะเลือกจากหน่วยงานที่ทางคณะฯ แนะนำให้ หรือจะเลือกหน่วยงานเองก็ได้ (อิสระสุดๆ) นอกจากนี้ ยังอาจจะมีเพื่อนต่างชาติที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนด้วย ดีไม่ดีก็อาจจะไปเป็นบัดดี้กับเพื่อน ได้ภาษามาเพิ่มอีก


สอบเข้าทางไหนได้บ้าง?
       บอกก่อนว่า คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับเฉพาะน้องๆ ที่เรียนสายวิทย์เท่านั้นค่ะ เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบ 1-4 โดยรอบ 1 Portfolio GPAX 2.75 ส่วน รอบ 2 โควตาและโครงการพิเศษ และรอบ 3 รับตรงร่วมกัน GPAX 2.50 และใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ และรอบ 4 จะใช้ GAT, PAT 1, PAT 2 ค่ะ

       
นอกจากในคณะเกษตรศาสตร์แล้ว ม.เชียงใหม่ ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจด้วย เช่น อ่างแก้ว ที่สร้างเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในมหาวิทยาลัย บอกเลยว่าสวยมาก และอากาศดีมากเวอร์ หรือจะไปที่ไร่แม่เหียะ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะก็ได้ เป็นอีกที่ที่พักผ่อนดีมากๆ ค่ะ คณะเกษตรศาสตร์น่าเรียนขนาดนี้ ห้ามพลาดนะคะ ตัดสินใจเลือกเรียน “เกษตร มช.” กันเลยยยยยย!!
 
เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว
บรรยากาศดีๆ น่าพักผ่อน บริเวณอ่างแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว
บรรยากาศที่ไร่แม่เหียะของคณะเกษตร อากาศดีไม่ต่างกันเลยค่ะ

เจาะลึก! คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่การันตีว่าจบไปไม่ได้ทำสวนอย่างเดียว
ดอกพญาเสือโคร่ง ที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ ของคณะเกษตรฯ
มองเห็นทิวถ้ำดอยหลวงเชียงดาวอีกด้วย

 

Clip

AGRICULTURE CMU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่อยู่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล: eduagricmu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: (053) 944641-2  
โทรสาร: (053) 944666
เว็บไซต์:
www.agri.cmu.ac.th
Line: @agricmu                            
Facebook: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
twitter : @agricmu (เกษตร มช.)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะเกษตรศาสตร์ #คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #เศรษฐศาสตร์เกษตร #เศรษฐศาสตร์เกษตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?