ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง []

วิว

        สวัสดีค่ะ หลังจากที่รอระเบียบการมานาน ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ก็ได้เผยรายละเอียดการรับใน TCAS รอบ 2 ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ จัดเต็มกว่า 17 โครงการ รวม 1,132 ที่นั่ง โดยใช้คะแนน GAT PAT, วิชาสามัญ ของปี 62 เท่านั้น สมัคร 4-28 ก.พ.นี้ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ และรายละเอียดแต่ละโครงการ
ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
    ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
    ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
    ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
    ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการนักกีฬา
    ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
    ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
    ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
    ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
    ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
    ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
    ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
    ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ เขต 7
    ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
    ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
    ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
    ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
    ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
    ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
    ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล"
    ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการเพชรในตม
    ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร
    ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)
    ทดสอบ Icon เภสัชศาสตรบัณฑิต
    ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ของแต่ละคณะ
TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 โครงการ 1,132 ที่นั่ง

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #โควตา มศว #โควตา มศว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?