ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 ก.พ. 62  4,353 วิว
4 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 656 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
82 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
68 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ 9 สาขาวิชา
231 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
52 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
           สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำลังเปิดรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา อยู่นะคะ โดยเปิดรับวันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 นี้เท่านั้น รับทั้งน้องๆ ม.6 - ปวช. - เทียบเท่า - เด็กซิ่ว บอกเลยว่ากว่าหลายสาขาที่เปิดรับ มีเพียง 1 สาขาเท่านั้นที่กำหนดเกรด 2.00 นอกนั้น ไม่กำหนดเกรด! ตามไปดูรายละเอียดกันเลย

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
คณะและสาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
 ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์ 

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 - ปวช. - เทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 - ปวช. - เทียบเท่า ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ หรือเป็นนักเรียน - นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น เรียนดี กิจกรรมและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬาเด่น

เอกสารประกอบการสมัคร 
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสแกน)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon สอบวัดความรู้ทั่วไปและสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

ปฏิทินโครงการ 

TCAS 62 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 คณะ 656 ที่นั่ง
 
อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

อ่านระเบียบการเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ปี 4 ปี ภาคพิเศษ) คลิก
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตร ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี 3 ปี) คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #ม.กาฬสินธุ์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #โควตา #โควตารอบ 2 #โควตารอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?