ซ่อน
แสดง

รีบเช็กเลย! เกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 จุฬาฯ และความแตกต่างของเกณฑ์ปี 61 VS 62 []

วิว
 รีบเช็กเลย! เกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 จุฬาฯ และความแตกต่างของเกณฑ์ปี 61 VS 62
        สวัสดีค่ะ แอบสะดุ้งเบาๆ กับเกณฑ์การรับใน TCAS 62 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะมีบางคณะที่เปลี่ยนเกณฑ์แล้ว ยังแอบมีการหายไปของบางสาขา และมีการเปลี่ยนชื่อรูปแบบด้วยพี่แป้งลิสต์มาให้แล้วว่าปีนี้จุฬาฯมีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอะไรบ้าง และมีความต่างจากปี 61 อย่างไร ไปดูกันเลยจ้า
 
 รีบเช็กเลย! เกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 จุฬาฯ และความแตกต่างของเกณฑ์ปี 61 VS 62

เกณฑ์ขั้นต่ำ รอบ 3 จุฬาฯ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 51% (หรือ 15,300 คะแนน)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 40% (หรือ 12,000 คะแนน)

ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนน GAT ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน

ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 50% (หรือ 15,000 คะแนน)

ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
    ทดสอบ Icon สาขาศิลปศึกษา กำหนดขั้นต่ำวิชาเฉพาะความถนัดทางศิลปศึกษา ไม่น้อยกว่า 50%

ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนน GAT ขั้นต่ำ 40% หรือ 120 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 1 ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 7 ขั้นต่ำ 50% หรือ 150 คะแนน

ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนน GAT ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 1 ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน

ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 50% (หรือ 15,000 คะแนน)
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 1 ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 7 ขั้นต่ำ 30% หรือ 90 คะแนน

ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
    ทดสอบ Icon คะแนน GAT ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 1 ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 2 ขั้นต่ำ 25% หรือ 75 คะแนน

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ทดสอบ Icon คะแนน PAT 2 ขั้นต่ำ 20% หรือ 60 คะแนน

ทดสอบ Icon สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
    ทดสอบ Icon คะแนน GAT ขั้นต่ำ 40% หรือ 120 คะแนน
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ ขั้นต่ำ 60%

ทดสอบ Icon รายละเอียดเกณฑ์คะแนนรอบ 3 จุฬาฯ คลิก

ความแตกต่างระหว่างปี 61 VS 62
1.คณะอักษรศาสตร์ ไม่เปิดรับสาขาวิชาภาษาสเปนแยก ปี 61 มีเปิดทั้งสาขาวิชาอักษรศาสตร์, สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาสเปน แต่ปี 62 นี้ สาขาวิชาภาษาสเปนไม่เปิดรับแยกจ้า

2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเปลี่ยนสัดส่วนคะแนน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนจากปี 61 ใช้ GAT 50% และ PAT 1 50% เป็น GAT 40% และ PAT 1 60% ในปี 62

3.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่มีแยกสายการเรียน จากปีก่อนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีแยกรับสายวิทย์และศิลป์คำนวณ ในปีนี้ไม่มีแล้วค่ะ จะรับรวมเลยหลักสูตรละ 250 ที่นั่ง

4.คณะครุศาสตร์ไม่เปิดรับบางสาขา เมื่อเทียบกับปี 61 พบว่าในปีนี้มีหลายสาขาของคณะครุศาสตร์ที่ไม่เปิดรับในรอบ 3 เช่น สาขาวิชาประถมศึกษา, สาขาวิชาพลศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) รับแยกวิชาเอกเลย เช่น เอกฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

5.รูปแบบการรับคณะนิเทศศาสตร์ จากปีก่อนจะใช้เป็นพื้นฐานวิทย์หรือพื้นฐานศิลป์ แต่ปีนี้จะเป็นการระบุเลือกสอบไปเลยว่าวิชาอะไร เช่น พื้นฐานวิทย์ = เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสัดส่วนคะแนนยังเป็นเกณฑ์เดิมแบบปีก่อนค่ะ

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่มีเปิดรับในการรับรวมของ TCAS 62 รอบ 3 จุฬาฯ (แงงงงงงง T_T)

7.คณะสหเวชศาสตร์เพิ่มสาขา จากปี 61 คณะสหเวชศาสตร์เปิดรับสาขาเดียวคือสาขาวิชารังสีเทคนิค แต่ะในปีนี้จะมีเปิดรับสาขาวิชากายภาพบำบัดด้วย ซึ่งทั้ง 2 สาขาใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกันจ้า

8.หลายสาขาเปลี่ยนจำนวนรับ ในเรื่องของจำนวนรับค่อนข้างมีผลต่อคะแนนมาก จุฬาฯ เป็นสถาบันที่ประกาศคะแนนของปีก่อนมาให้เทียบกัน แต่ปีนี้มีหลายคณะที่เปลี่ยนจำนวนรับ เช่น สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ปี 61 รับ 30 แต่ปี 61 รับ 70 ที่นั่ง / คณะรัฐศาสตร์มีเพียงสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รับเท่าเดิม ส่วนสาขาอื่นเพิ่มจำนวนรับ 10 ที่นั่งต่อสาขา เป็นต้น


        คะแนนเต็มของจุฬาฯ จะคิดเทียบเป็น 30,000 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับรอบแอดมิชชั่น แต่เทียบกันไม่ได้นะคะ และก็ไม่สามารถเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ด้วยเพราะเกณฑ์จะไม่เกี่ยวข้องกัน เอาเป็นว่ายึดตามระเบียบการจุฬาฯอย่างเดียวพอนะ :)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ขั้นต่ำ จุฬาฯ #จุฬาฯ รอบ 3 #TCAS รอบ 3 จุฬาฯ #TCAS 62 #เกณฑ์ขั้นต่ำ #เกณฑ์คะแนน #สัดส่วนคะแนน #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?