ซ่อน
แสดง

เช็กด่วน! “ธรรมศาสตร์” กำหนดคะแนนขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 โหดสุด ไม่ต่ำกว่า 80% []

วิว
เช็กด่วน! “ธรรมศาสตร์” กำหนดคะแนนขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 โหดสุด ไม่ต่ำกว่า 80%
 
     สวัสดีค่ะน้องๆ หลายมหาวิทยาลัยก็ทยอยปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2 หรือ รอบโควตากันไปแล้ว ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะตอนนี้มีการสอบ GAT-PAT กันอยู่ และในสัปดาห์ถัดๆ ไป ก็จะมีการสอบข้อสอบอื่นๆ อย่าง O-NET กสพท และ 9 วิชาสามัญตามลำดับ
 
เช็กด่วน! “ธรรมศาสตร์” กำหนดคะแนนขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 โหดสุด ไม่ต่ำกว่า 80%
 
      หลังจากที่สอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็จะมีการประกาศผลในแต่ละวิชา แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการสมัครใน TCAS รอบที่ 3 หรือรอบรับตรงร่วมกัน โดยจะใช้คะแนนต่างๆ ที่สอบไปมาพิจารณาคัดเลือก ภายใต้เกณฑ์ และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งน้องๆ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดี ทั้งคุณสมบัติ สัดส่วนที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ
 
      คะแนนขั้นต่ำ เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญมาก เพราะไม่ว่าจะคะแนนรวมของน้องจะสูงแค่ไหน แต่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เพียงแค่คะแนนเดียว หรือวิชาเดียว น้องก็จะหมดสิทธิ์ในการสมัครสาขานั้นๆ หรือเรียกได้ว่า เขาจะไม่รับพิจารณานั่นเอง วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยมี “เกณฑ์ขั้นต่ำของการสมัครใน TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มาฝาก เพราะเกณฑ์ขั้นต่ำบางวิชาในบางสาขาค่อนข้างสูง
 
ทดสอบ Icon คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1) แต่ละวิชา
 ไม่น้อยกว่า 30%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ สังคมฯ ไม่น้อยกว่า 40%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ ภาษาไทยฯ ไม่น้อยกว่า 60%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ คณิตฯ 1 ไม่น้อยกว่า 30%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 60%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มมีพื้นฐานฯ)
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 75%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 7.4 ภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 25%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 80%
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 80%
 
ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 40%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 1 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25%
 
ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลปศาสตร์ 1)
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 40%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 1/2 วิทย์ทั่วไป) แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 50%
 
ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลปศาสตร์ 2)
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 40%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 7 (ภาษาใดภาษาหนึ่ง; ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เกาหลี) ไม่น้อยกว่า 50%
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหการ โยธา เคมี เครื่องกล)
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 1 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30%
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนน PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30%
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนรวมทุกวิชา ไม่น้อยกว่า 80%
 
ทดสอบ Icon กลุ่มกสพท แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon ต้องมีคะแนนรวม O-NET ไม่น้อยกว่า 60% (เฉพาะ #dek62)
 
     นอกจากนี้กลุ่มที่เลือกใช้คะแนนต่างประเทศ (นอกเหนือจากคะแนนกลางของสทศ.และมหาวิทยาลัย) เช่น GED IGCSE GCE TOEFL IELTS SAT เป็นต้น ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของแต่ละตัวแตกต่างกัน ให้ตรวจสอบจากระเบียบการอีกครั้ง เช่น
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) TEP TEPE AUTO
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ (โครงการพิเศษ-นานาชาติ)
 
     คะแนนขั้นต่ำเหล่านี้ สำหรับบางสาขา อาจจะเป็นเพียงเกณฑ์ที่คัดเลือกขั้นแรก และไม่นำมาคิดเป็นน้ำหนักในการคิดคะแนน ทั้งนี้ต้องตรวจสอบระเบียบการฉบับเต็มอีกครั้งนึงนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #ธรรมศาสตร์ #TCAS62 #รับตรง 62 #รับตรงธรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?