ซ่อน
แสดง

กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว! []

วิว
กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว!           
           GAT PAT คือคะแนนกลางที่หลายๆ มหาวิทยาลัย เลือกใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยเฉพาะในระบบ TCAS รอบที่ 3 และ 4 แทบจะรับบทบาทเป็นพระเอกเลยล่ะค่ะ เห็นว่ามีความสำคัญขนาดนี้ เจ้า GAT PAT เลยเป็นคะแนนที่ทำให้หลายคนกังวล โดยเฉพาะน้องๆ เด็กซิ่ว มักจะ inbox เข้ามาถามถึงการใช้คะแนน GAT PAT อยู่เสมอ วันนี้พี่เมก้าเลยรวบรวมเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ GAT PAT ที่น้องๆ คงจะอยากรู้มาฝากค่ะ   
  
กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว!
 
รายชื่อมหา’ลัยที่ใช้ GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 
           อย่างที่รู้กันว่าใน TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น GAT PAT ถือเป็น 1 ในองค์ประกอบหลักที่ใช้คัดเลือกน้องๆ เข้าศึกษาตามกลุ่มคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ในขณะที่รอบ 3 จะมีเพียงบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่เรียกใช้คะแนน GAT PAT มาดูกันค่ะว่ามีมหาวิทยาลัยที่น้องๆ เล็งไว้รึเปล่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ส.ลาดกระบัง
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.บูรพา
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.นเรศวร 
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.พะเยา
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.สงขลานครินทร์
 • ใช้ GAT PAT ทุกคณะ 
  ม.เกษตรศาสตร์ 
 • ใช้ GAT PAT เกือบทุกคณะ 
  (ยกเว้น คณะเกษตร / คณะอุตสาหกรรมเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาเคมี)
  ม.มหิดล 
 • ใช้ GAT PAT บางคณะ 
  (เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
  ม.ศิลปากร 
 • ใช้ GAT PAT บางคณะ 
  (เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะโบราณคดี ฯลฯ)
  ม.เชียงใหม่
 • ใช้ GAT PAT บางคณะ 
  (เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
  ม.ธรรมศาสตร์
 • ใช้ GAT PAT บางคณะ 
  (เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฯลฯ)

  ม.ขอนแก่น 
 • ใช้ GAT PAT บางคณะ 
  (เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ฯลฯ)
  ม.แม่ฟ้าหลวง
 • ใช้ GAT PAT บางสาขา 
(เช่น การสอนภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ฯลฯ)

การดึงคะแนน GAT PAT สำหรับเด็กซิ่วใน TCAS 
           หลักการดึงคะแนน GAT PAT ทั้งในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะ มาดูแต่ละข้อกัน 

หลักการที่ 1 คะแนนต้องไม่หมดอายุ
           คะแนน GAT PAT จะมีอายุ 2 ปี ที่ผ่านมามีน้องๆ เด็กซิ่ว หลังไมค์มาเสมอว่าในรอบ TCAS ปี 62 คะแนน GAT PAT ครั้งที่ 2/60 นำมาใช้ได้ไหม คำตอบคือคะแนนนี้จะหมดอายุเดือนมีนาคม ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้สมัคร TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ได้ทัน คะแนนเก่าสุดที่จะนำมาใช้ได้คือ GAT PAT ปี 2561 
           สำหรับ TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่นนั้น หากคะแนนของน้องๆ ยังไม่หมดอายุ สามารถนำมาใช้ได้เลย แต่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่งเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อิสระ นอกจากจะดูวันหมดอายุของคะแนนแล้ว เราต้องมาดูด้วยว่ามหาวิทยาลัยไหนพร้อมเปิดรับคะแนนเก่า 
           ถ้าอ่านระเบียบการแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยระบุ “ต้องใช้คะแนน GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2562 เท่านั้น” นั่นแปลว่า น้องๆ เด็กซิ่วจะไม่สามารถนำคะแนน GAT PAT ปีเก่ามาใช้ได้ ต้องใช้คะแนนปีล่าสุดอย่างเดียว พี่เมก้าได้รวบรวมข้อมูลส่วนนี้มาให้แล้ว    

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน GAT PAT เก่าไม่ได้
ใช้ GAT PAT ปี 2562 เท่านั้น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ม.ขอนแก่น 
 • ม.สงขลานครินทร์ 
 • ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน GAT PAT เก่าได้
ใช้ GAT PAT ปี 2561 และ GAT PAT ปี 2562
 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.มหิดล 
 • ม.นเรศวร 
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • ส.ลาดกระบัง 
 • ม.เชียงใหม่ 
 • ม.ธรรมศาสตร์ 
 • ม.พะเยา
 • ม.แม่ฟ้าหลวง 
 • ม.บูรพา 
 • ม.ศิลปากร 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 • คณะอักษรศาสตร์ 
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักการที่ 2 ระบบจะเลือกใช้ GAT PAT ครั้งที่ดีที่สุด
           ตามกฎถ้าน้องๆ นำคะแนนปีเก่ามาใช้ได้ ระบบจะคัดคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาใช้โดยอัตโนมัติค่ะ เช่น 

กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว!
 
หลักการที่ 3 คะแนน GAT แยกกันไม่ได้
           คะแนน GAT เชื่อมโยง กับ คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่ผ่านมาน้องๆ จะชอบถามว่า ปี 61 GAT เชื่อมโยง ดีกว่า ปี 62 แล้ว ปี 62 GAT อังกฤษ ดีกว่าปี 61 แบบนี้ เลือกให้ระบบดึงคะแนนแยกกันได้ไหม ตอบเลยว่าแยกร่างกันไม่ได้ค่ะ ยังไงก็ต้องจับมือไปด้วยกันแบบแพ็คคู่ 

กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว!
 
           ในกรณีนี้ระบบจะจัดการดึงคะแนนรวมครั้งที่ดีที่สุดมาใช้ คือ GAT ปีการศึกษา 2562 

อย่าลืม! เช็กเกณฑ์ขั้นต่ำ
           เรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำนี้ ก็เป็นสิ่งที่น้องๆ ม.6 และ เด็กซิ่วทุกคนควรให้ความสำคัญค่ะ เกิดคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเผลอยื่นไป ถึงคะแนนรวมเราจะสูงแค่ไหน ก็สอบติดไม่ได้อยู่ดี เพราะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน 
 
           TCAS รอบที่ 3 บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้สูงมาก มีทั้งแบบที่สรุปมาให้แล้วว่าคะแนนต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ เช่น 

           ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 
           กำหนด PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 195 คะแนน 
           ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 
           กำหนด PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 225 คะแนน

           และมีบางมหาวิทยาลัยที่กำหนดมาเป็น % เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆ ด้วยการนำขั้นต่ำมาคูณกับคะแนนเต็มใน GAT PAT = 300 คะแนน เช่น กำหนดขั้นต่ำ GAT 60% นำ 60x300/100 = 180 น้องๆ จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 180 คะแนนค่ะ ตัวอย่าง

           จุฬาฯ คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 
           กำหนดขั้นต่ำ GAT 40% PAT 7 50% หรือ GAT ไม่น้อยกว่า 120 PAT 7 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
           ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยฯ แบบที่ 1
           กำหนดขั้นต่ำ GAT 55% หรือ GAT ไม่น้อยกว่า 165 คะแนน 

           ส่วน TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น อย่างที่รู้กันว่า GAT PAT มีค่าถึง 50% หรือ 15,000 คะแนนจาก 30,000 (อ่านองค์ประกอบ TCAS 62 รอบ 4 คลิก) รวมแล้วก็ครึ่งหนึ่งของการแอดมิชชั่นเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอมีบางคณะ/สาขากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย

           อย่างของ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 4 ออกมาแล้ว คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาจีน ก็กำหนดขั้นต่ำ PAT 7.4 ภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 225 คะแนน ไว้ด้วยค่ะ ดังนั้น ก่อนเลือกอันดับต้องตรวจสอบเกณฑ์ขั้นต่ำในระเบียบการให้ดีๆ นะคะ   

           นี่คือกฎการใช้คะแนน GAT PAT ที่น้องๆ จะลุยสนาม TCAS ควรรู้ไว้! ถ้าหากมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ GAT PAT หรือการสอบในรอบต่างๆ อัปเดตอีก พี่ๆ เว็บ Dek-D จะรีบส่งต่อข่าวให้น้องๆ รู้กันเหมือนเดิมค่ะ 

ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
กฎการดึงคะแนน GAT PAT ใน TCAS รอบ 3 กับ 4 อ่านได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#GAT PAT #กฎ GAT PAT #ใช้คะแนน GAT PAT #TCAS #TCAS รอบที่ 3 #TCAS รอบที่ 4 #รับตรงร่วมกัน #แอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?