ซ่อน
แสดง

มาดู! 4 รูปแบบการจัดอันดับ TCAS รอบ 3 ตามกฎใหม่ที่เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ []

วิว
มาดู! 4 รูปแบบการจัดอันดับ TCAS รอบ 3 ตามกฎใหม่ที่เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ
 
      สวัสดีค่ะน้องๆ ไม่กี่วันที่ผ่านมา ทาง กสพท ก็ได้ประกาศผลสอบวิชาความถนัดแพทย์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนคะแนนสอบในวิชาอื่นๆ อย่าง O-NET GAT-PAT 9 วิชาสามัญ ก็จะประกาศตามมาเร็วๆ นี้ และอีก 20 วันข้างหน้า ก็จะเข้าสู่ช่วงของการสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ตอนนี้หลายๆ คนก็เริ่มวางแผนเตรียมตัวในการสมัครกันแล้ว
 
มาดู! 4 รูปแบบการจัดอันดับ TCAS รอบ 3 ตามกฎใหม่ที่เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ
 
      สำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ในปี 2562 นี้ ทาง ทปอ. ได้เปลี่ยนแปลงกฎการเลือกสาขาใหม่ จากเดิม (ปี 61) เลือกได้ 4 สาขา แบบไม่มีอันดับ ติดได้สูงสุด 4 สาขา เปลี่ยนเป็น "เลือกได้ 6 สาขา แบบมีอันดับ ติดได้สาขาเดียวซึ่งจะคล้ายกันกับการเลือก 4 อันดับในรอบแอดมิชชั่นของทุกปี แต่จะแตกต่างตรงที่รอบนี้จะเปิดรับสมัครทั้งกลุ่มสาขาทั่วไปและกลุ่ม กสพท (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์) ทำให้หลายคนสงสัยกับรูปแบบในการเลือกว่า จะเลือกแบบไหนได้บ้าง เลือกแบบไหนถึงจะไม่ผิดกฎ วันนี้พี่แนนนี่เลยจะมาไขข้อสงสัยให้ ไปดูกันค่ะ...
 
      การจัดอันดับใน TCAS รอบ 3 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1) เลือก กสพท 6 อันดับ 2) เลือกกลุ่มสาขาทั่วไป 6 อันดับ 3) เลือก 6 อันดับ รวมทั้งกลุ่มสาขาทั่วไป และกลุ่ม กสพท 4) เลือกไม่ถึง 6 อันดับ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
 
1) เลือก กสพท 6 อันดับ
1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
2) เลือกกลุ่มสาขาทั่วไป 6 อันดับ
1. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3) เลือก 6 อันดับ รวมทั้งกลุ่มสาขาทั่วไป และกลุ่ม กสพท การจัดอันดับในกลุ่มนี้ สามารถวางคณะไว้อันดับใดก็ได้ตามความพอใจเลย ไม่ได้มีกฎตายตัวว่า กสพท จะต้องวางไว้อันดับบนๆ หมายความว่า ถ้ามีคณะอื่นที่อยากเรียนมากกว่า จะนำ กสพท ไปวางอันดับ 2-6 อันดับใดก็ได้ค่ะ หรือวางไว้กลุ่มทั่วไปก่อน ตามด้วย กสพท ก็ได้ ไม่มีผิดถูก แต่อย่าลืมว่า สุดท้ายแล้วต้องเรียงลำดับความตามชอบ เพราะติดคณะไหน จะต้องเรียนคณะนั้น
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท)
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท)
3. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กสพท)
6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
4) เลือกไม่ถึง 6 อันดับ ถึงจะเลือกได้ 6 อันดับ แต่ ทปอ. ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเลือกให้ครบ 6 อันดับค่ะ หากมีคณะในใจแค่คณะเดียว จะเลือกอันดับเดียวก็ยังได้ ลองไปดูกันว่าถ้าไม่ครบ 6 อันดับ จะจัดแบบไหนได้บ้าง 
   4.1) กสพท ทั้งหมด
1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
   4.2) กลุ่มสาขาทั่วไป
1. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   4.3) รวมทั้งกลุ่มสาขาทั่วไปและกสพท
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท)
2. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กสพท)
 
หมายเหตุ: กลุ่มสาขาในกสพท จะมีคะแนนต่ำสุด-สุงสุด ย้อนหลังให้ดูเพื่อประกอบการวางแผน แต่ถ้าเป็นกลุ่มสาขาทั่วไป จะมีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รวมถึงวิธีการคิดคะแนนด้วย
 
Q & A
Q: ถ้าเคยสมัครสาขานี้ มหาวิทยาลัยนี้ในรอบอื่นไปแล้ว จะสมัครที่เดิมอีกในรอบ 3 ได้อีกไหม
A: ได้ค่ะ ไม่เกี่ยวกัน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาก็จะเป็นของรอบ 3 (อาจจะเหมือน หรือต่างจากรอบอื่นๆ)
 
Q: ถ้าอยากสมัครคณะเดียวกัน แต่คนละมหาวิทยาลัยได้ไหม
A: ได้ค่ะ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ก็สามารถสมัครได้
 
Q: ถ้าอยากสมัครคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่คนละสาขาวิชาได้ไหม
A: อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่น แต่ละสาขาไม่ได้เปิดรับรวมกันก็สามารถสมัครได้
 
Q: คะแนน หรือเกรดเฉลี่ย ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ สมัครได้หรือไม่
A: สมัครไม่ได้ค่ะ ถ้าสมัครไปก็จะไม่ได้รับพิจารณา เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติค่ะ
 
Q: ไม่มีคะแนนบางวิชา จะสมัครได้ไหม ใช้คะแนนตัวอื่นถ่วงแทนได้ไหม
A: ไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่มีคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งตามที่สาขากำหนดไว้ ก็จะไม่สามารถสมัครได้ เพราะถือว่าผิดคุณสมบัติเช่นกัน
 
Q: สมัครและชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ครบ 6 อันดับ จะเลือกสาขาเพิ่มได้ไหม
A: ได้ค่ะ สามารถสมัครและชำระเงินเพิ่มได้ ซึ่งระบบให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ
 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัคร TCAS รอบ 3 ตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มออกมากแล้ว ลองศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ และเริ่มวางแผนการวางสมัครได้เลยค่ะ

ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงร่วมกัน #TCAS62 #TCAS รอบ 3 #เลือก 6 อันดับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?