ซ่อน
แสดง

เช็กด่วน! วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา (รวม 18 มหาวิทยาลัย) []

วิว
เช็กด่วน! วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา (รวม 18 มหาวิทยาลัย)
 
       สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้ทางสทศ. กสพท และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทยอยประกาศคะแนนสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน TCAS รอบ 2 (โควตา) กันอยู่ สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีรายชื่อ อย่าพึ่งหมดหวังนะคะ ยังมีรอบ 3-4-5 รออยู่ค่ะ รีบไปเตรียมตัวและวางแผนกันได้เลย ส่วนน้องๆ คนไหนที่มีรายชื่อแล้ว ก็ให้รีบไปเตรียมตัวและเตรียมเอกสารสำหรับการสอบสัมภาษณ์กันค่ะ
 
เช็กด่วน! วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา (รวม 18 มหาวิทยาลัย)
 
      วันนี้พี่แนนนี่ได้รวบรวมวันที่สอบสัมภาษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้น้องๆ ได้กาปฏิทิน ล็อควันไปสอบกันด้วย ไปดูกันค่ะ
 
ทดสอบ Icon จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon TCAS รอบ 2: 18  เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการจุฬาฯ-ชนบท: 22  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เกษตรศาสตร์: 19  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ขอนแก่น: 10-11 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.มหิดล: 16-17  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เชียงใหม่: 19  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีสุรนารี: 20  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon TCAS รอบ 2: 10 เมษายน 62
ทดสอบ Icon TCAS รอบ 2  คณะศิลปศาสตร์: 23 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท: 10-12  เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการนักศึกษาพิการ:  3 เมษายน  62
 
ทดสอบ Icon ม.นเรศวร: 19 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.บูรพา: 7  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.พะเยา: 19-20  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้:  17-19 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา:  23-24 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ: 11 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์:  9 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ศิลปากร: 18-19 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.แม่ฟ้าหลวง: 18-19  เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์:  5 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม/โครงการรับนักศึกษาพิการ/โครงการรับนักเรียนสอวน/โครงการ วมว.: 10 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ: 9-10  เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ: 10-11 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon โครงการใช้คะแนน O-NET/โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT: 10 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาพิเศษสำหรับรร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์:  4  เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ : 4 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา: 25 มีนาคม - 5 เมษายน 62 (แต่ละคณะแตกต่างกัน)
ทดสอบ Icon โควตาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร:  6 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์: 31 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: 17 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ: 30 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร: 30 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะวิทยาศาสตร์: 5 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร คณะอุตสาหกรรมเกษตร: 30 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: 5 เมษายน  62
ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ คณะการบริหารและจัดการ: 6 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง: 3 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง:  4 เมษายน 62
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ:  30 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะศิลปศาสตร์: 30 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon ควตาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ): 1 เมษายน 62
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต:  6 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.สวนดุสิต:  18 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:  4 เมษายน  62
 
     ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากระเบียบการมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ให้น้องๆ จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ทปอ.จะประกาศในวันที่ 24 เมษายน 62 และยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 62

       ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
เช็กด่วน! วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา (รวม 18 มหาวิทยาลัย)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #โควตา #TCAS62 #วันสอบสัมภาษณ์ โควตา #สอบสัมภาษณ์รอบ 2 วันไหน #โควตา 62 #รับตรง 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?