ซ่อน
แสดง

ม.แม่ฟ้าหลวง เผยสัดส่วนและค่าน้ำหนัก TCAS รอบ 4 มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอีกแล้ว! []

วิว
          สวัสดีค่ะ หลังจากที่ ม.แม่ฟ้าหลวง ออกระเบียบการรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน อย่างรวดเร็วมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ถึงคราวของ TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น ซึ่งมีน้องๆ หลายคนอยากรู้แทบขาดใจว่าคณะที่เล็งไว้เปิดรับรึเปล่า กี่ที่นั่ง ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง 

ม.แม่ฟ้าหลวง เผยสัดส่วนและค่าน้ำหนัก TCAS รอบ 4 มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอีกแล้ว!
 
          ตอนนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง ก็ออกตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ องค์ประกอบ และค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง ปี 62 มาแล้วค่ะ มาพร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET GAT PAT ซึ่งปกติในรอบแอดมิชชั่นจะมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ระวังเกณฑ์ตรงนี้กันด้วยนะคะ ตามไปดูกันเลย! 

ทุกสำนักวิชา 
 ทดสอบ Icon GAT ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ รับ 50 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาเคมีประยุกต์ รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมวัสดุ รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สำนักวิชาการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาการบัญชี รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจ รับ 100 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รับ 80 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ รับ 100 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 80 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) รับ 80 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) รับ 80 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สำนักวิชานิติศาสตร์ 
ทดสอบ Icon สาขานิติศาสตร์ รับ 200 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 2 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีความงาม รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 2 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทดสอบ Icon สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขากายภาพบำบัด รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 50 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 50 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการแพทย์แผนจีน (5 ปี) รับ 40 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 2 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 
ทดสอบ Icon สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ รับ 50 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

สำนักวิชาจีนวิทยา 
ทดสอบ Icon สาขาจีนศึกษา รับ 20 คน 
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 7.4 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 รับ 30 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 7.4 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาการสอนภาษาจีน (5 ปี) รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1 รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2 รับ 20 คน
 ทดสอบ Icon O-NET อังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT 7.4 : ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

อ่านตารางเพิ่มเติม คลิก

          เรียกได้ว่าเป็นคะแนนขั้นต่ำที่น่ารักน่าคบหามากเลยค่ะ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป ขอให้น้องๆ ใช้ความรอบคอบในการอ่านระเบียบการฉบับเต็มอีกครั้ง เพราะบางสำนักวิชามีกำหนดแผนการเรียนด้วยนะคะ เกิดเผลอเลือกไปแล้วแผนการเรียนไม่ตรงล่ะก็ เสียอันดับแย่เลย T T
 
 ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
ม.แม่ฟ้าหลวง เผยสัดส่วนและค่าน้ำหนัก TCAS รอบ 4 มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอีกแล้ว! 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ม.แม่ฟ้าหลวง #TCAS #TCAS รอบ 4 #แอดมิชชั่น #องค์ประกอบคะแนน #ค่าน้ำหนักคะแนน #จำนวนรับ #จำนวนรับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?