ซ่อน
แสดง

#dek63 #dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง []

วิว
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง
 
สวัสดีค่ะ มาเตรียมความพร้อมให้กับ #dek63 #dek64 หรือ น้องๆ ที่กำลังจะขึ้น ม.5 ม.6 เปิดเทอมหน้า หลายคนมีเป้าในใจแล้วว่าจะสอบเข้ารอบไหน แต่พี่มิ้นท์อยากฝากให้ดูรอบที่ 2 หรือรอบโควตาให้ดีๆ เพราะรอบนี้มีที่นั่งรออยู่เยอะมากๆ และคู่แข่งไม่เยอะ หากเป็นโควตาภาค คู่แข่งของเราก็คือ เพื่อนๆ ที่มีภูมิลำเนาหรือเรียนอยู่ในภาคเดียวกันนั่นเอง

วันนี้พี่มิ้นท์จะมาเจาะลึกกันที่โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับน้องๆ ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอยู่ 5 สถาบันที่เปิดรับโควตาภาคฯ นั่นก็คือ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนครพนม
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เข้าร่วมระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีเกณฑ์การคัดเลือกโควตาภาคที่ใช้การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น พี่มิ้นท์จะสรุปเกณฑ์การคัดเลือกในรอบโควตาภาคมา 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม ไปดูกันเลยค่ะ
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง

เกณฑ์คัดเลือกโควตาภาคฯ ม.ขอนแก่น
โควตาภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกว่าเปิดแทบทุกคณะเลยก็ว่าได้ เกณฑ์หลักในการคัดเลือกจะเป็น 9 วิชาสามัญค่ะ โดยที่
ทดสอบ Icon กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเน้น 7 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ก็จะมี PAT 1 คณิตศาสตร์ และ PAT 2 วิทยาศาสตร์ เสริมเข้ามาบ้างเพื่อความเข้มข้นทางวิชาการ

ทดสอบ Icon ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ถ้าดูให้ดี จะเห็นว่ามีการใช้วิชาสามัญไม่เหมือนกันเลยในแต่ละสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่ต้องการสอบเข้านั้นจะเน้นวิชาไหนค่ะ แต่จะยืนพื้นที่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เป็นวิชาวัดความถนัดเฉพาะทางที่วิชาสามัญมาแทนไม่ได้

ทดสอบ Icon สำหรับกลุ่มคณะสายศิลป์ อย่างมนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีใช้วิชาวิทย์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ 2 ด้วย ตรงนี้ในปีต่อๆ ไป อยากให้น้องๆ ดูระเบียบการให้ดีนะคะ เพราะเราต้องสมัครตามวิชาที่กำหนดให้ใช้ ไม่ใช่สมัครตามแผนการเรียนค่ะ

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง

เกณฑ์คัดเลือกโควตาภาคฯ ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม น่าสนใจมากค่ะ เพราะเป็นโควตาภาคเหมือน ม.ขอนแก่น แต่จะเน้น GAT PAT มากกว่า 9 วิชาสามัญ โดยที่
ทดสอบ Icon กลุ่มที่ใช้ 9 วิชาสามัญ จะมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
นอกนั้น ทุกคณะจะใช้ GAT PAT เป็นหลัก และถ้าดูให้ดี ทุกคณะจะต้องสอบ GAT ความถนัดทั่วไปด้วย (ยกเว้นแพทย์) โดยมีถึง 12 คณะที่ใช้ GAT ล้วน 100% ดังนั้นจำเป็นต้องสมัคร GAT ติดไว้ด้วยนะคะ

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง
 
เกณฑ์คัดเลือกโควตาภาค ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกรอบ 2 โดยใช้วิชาสามัญทั้งหมดค่ะ
ทดสอบ Icon มี 2 สาขา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ที่สามารถเลือกวิชาสอบได้ว่าจะใช้คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ส่วนคณะทางด้านสายวิทย์ ก็จะเกณฑ์คล้ายๆ กัน คือ ใช้วิชาสามัญ วิชาหลักจำนวน 7 วิชา

 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง

เกณฑ์คัดเลือกโควตาภาค ม.นครพนม
ม.นครพนม ก็ใช้ GAT PAT ในการคัดเลือก แบบไม่ใช้วิชาสามัญเช่นกันค่ะ
ทดสอบ Icon วิชาพื้นฐานที่ใช้ทุกคณะ ก็คือ GAT ความถนัดทั่วไป ใช้ทุกคณะจริงๆ ค่ะ
ทดสอบ Icon ส่วน PAT ความถนัดทางวิชาชีพก็จะใช้ตามกลุ่มคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ ใช้ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรม เป็นต้น


 
จะเห็นว่า การคัดเลือกในโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นใช้ GAT PAT และวิชาสามัญเป็นหลักค่ะ น้องๆ ต้องสมัครสอบกับ สทศ. ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งการสอบทุกชนิด จะจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่มีเวลาให้แก้ตัว และคะแนนสอบ GAT PAT ก็ยังใช้กับการสอบรอบ 3-5 ได้อีกด้วย ดังนั้น #dek63 #dek64 ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในอนาคตค่ะ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Dek-D on Stage ปีนี้ พี่ๆ เด็กดียกขบวนจัดติว 2 วิชาสุดฮอต GAT และ PAT 1 ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่ง 2 วิชานี้ ใช้ยื่นได้ทั้งคณะวิทย์และศิลป์ ใครอยากเตรียมความพร้อม ฟิตความรู้ให้แน่นพร้อมสอบ ไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลขอนแก่น 18 พ.ค.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก

<a href="https://www.dek-d.com/tag/dek63/" class="hashtag" target="_blank">#dek63</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว/" class="hashtag" target="_blank">#dek64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัว</a>! อยากติดโควตาภาคฯ ต้องเตรียมสอบวิชาไหนบ้าง
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas รอบ 2 #โควตาภาค #โควตาภาคอีสาน #โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?