/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับทั้ง ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า) []

วิว
..
สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบ TCAS ด้วย ในรอบ 3 นี้จะมีเปิดรับทั้งหมด 7 คณะ แต่ละคณะจะแยกรายละเอียดของแต่ละสาขาไว้เลย สมัครพร้อมกัน 17-29 เม.ย.62 มีรายละเอียดดังนี้

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนรับ 158 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเครื่องมือวัด
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 110 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สองภาษา)
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยี
จำนวนรับ 8 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียอาร์ต-การออกแบบกราฟิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียอาร์ต-แอนิเมชั่น
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียอาร์ต-เอกภาพยนต์และภาพเคลื่อนไหว
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จำนวนรับ 34 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนรับ 33 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #ม.บางมด #มจธ. #รอบ 3 มจธ. #รอบ 3 มจธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?