ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 3 : ม.แม่ฟ้าหลวง (เปิดรับ 37 สาขา 1,777 ที่นั่ง) []

วิว
      สวัสดีค่ะน้องๆ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศระเบียบการ TCAS รอบที่ 3 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด 37 สาขาวิชา จำนวน 1,777 ที่นั่ง ในวันที่ 17 -29 เมษายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ
 
TCAS 62 รอบ 3 : ม.แม่ฟ้าหลวง (เปิดรับ 37 สาขา 1,777 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon ภาษาจีนธุรกิจ
ทดสอบ Icon ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ทดสอบ Icon จีนศึกษา
ทดสอบ Icon การพัฒนาระหว่างประเทศ
ทดสอบ Icon การสอนภาษาจีน
ทดสอบ Icon การจัดการการท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
ทดสอบ Icon การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
ทดสอบ Icon นิติศาสตร์
ทดสอบ Icon การบัญชี
ทดสอบ Icon  เศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon  บริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ทดสอบ Icon การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
ทดสอบ Icon การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติทางการบิน)
ทดสอบ Icon เคมีประยุกต์
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีชีวภาพ
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
ทดสอบ Icon วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีความงาม
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ทดสอบ Icon อนามัยสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทดสอบ Icon วิศวกรรมวัสดุ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทดสอบ Icon การแพทย์แผนจีน
ทดสอบ Icon กายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon สาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon พยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon ทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การพิจารณา
ทดสอบ Icon มีคะแนนวิชาสามัญ และ/หรือ PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
**สำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon  มีคะแนนวิชาสามัญ และความถนัดแพทย์ กสพท (องค์ประกอบเดียวกับ กสพท)
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon รับสมัครผ่านเว็บไซต์ทปอ. : 17 - 29 เมษายน 2562 
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 พฤษภาคม 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ : 13 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นสาขาทันตแพทยศาสตร์ จะแจ้งภายหลัง)
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก : 17 พฤษภาคม 2562

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการสาขาทันตแพทยศาสตร์ คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงแม่ฟ้าหลวง #รับตรง มฟล #รับตรง 62 #TCAS62 #TCAS รอบ 3 #รับตรงร่วมกัน #ม.แม่ฟ้าหลวง #มฟล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?