ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับใน TCAS รอบ 3 หลายคณะเลยค่ะ ล่าสุดมีประกาศเปิดรับคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มเติม 10 ที่นั่ง รวมยอดรับทั้งหมดคือ 2,374 ที่นั่ง เยอะใช่มั้ยคะ? แต่ละคณะก็มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ต่างกันไป เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ (สมัคร 17-29 เม.ย.62)
 
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)

คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีผลงานตามที่คณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  59  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะที่สาขากำหนด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  45  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 4

คณะโบราณคดี
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  170  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, สังคมฯ, ภาษาไทย
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 7 (บางสาขา)

คณะอักษรศาสตร์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  200  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ, ภาษาไทย
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  570  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 5 (ครูฟิสิกส์)

คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  80  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  405  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 3

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  120  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, เคมี, ชีววิทยา

คณะวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  215  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ, ภาษาไทย, คณิต 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  500  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คณิต 1, ฟิสิกส์, ชีววิทยา
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

สาขาที่เปิดรับและค่าขึ้นทะเบียน
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางสาขาไม่กำหนดเกรด รับรวม 2,374 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #รอบ 3 ม.ศิลปากร #รอบ 3 ม.ศิลปากร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?