ซ่อน
แสดง

มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา! []

วิว
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
สวัสดีค่ะ เรื่องแผนการเรียนหรือสายการเรียนที่จะสมัครในระบบ TCAS เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม โดยเฉพาะน้องๆ ที่เรียนสายวิทย์-คณิต ที่จะเข้าใจว่าไม่ว่าสาขาทางสายวิทย์หรือศิลป์ก็สามารถสมัครได้ พี่แป้งขอปิดจบความเข้าใจผิดนี้ก่อนด้วยการตอบว่า ... ไม่ใช่ทุกสาขาที่สายวิทย์สมัครได้ค่ะ

ในระเบียบการ TCAS รอบ 3 ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีระบุเรื่องแผนการเรียนเอาไว้อยู่แล้ว แต่จะไม่ได้มีแบบที่ชัดเจนว่าจะบอกตรงไหน น้องๆ จะต้องเช็กระเบียบการแต่ฉบับเอง บางทีอาจจะแอบซ่อนอยู่ในเนื้อหายาวๆ ที่กวาดตามองก็มองไม่เห็น ก็ใช่สิ! ลายตาไปหมด @_@

 
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!

ประโยคที่ระบุสายการเรียน
บอกตรงๆ เลย
ในหลายๆ มหาวิทยาลัยจะบอกตรงๆ กันไปเลย เช่น รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์, รับเฉพาะสายศิลป์คำนวณ, รับเฉพาะสายศิลป์ภาษา อันนี้จัดว่าง่ายค่ะ เพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลย หาเจอก็คือระบุชัดเจน แต่ถ้าไม่เจอคำเหล่านี้แสดงว่ารับทุกแผนการเรียน ไม่ว่าจะเรียนสายก็สมัครได้เลย

บอกแบบระบุหน่วยกิต
อีกแบบจะจะบ่งบอกความเฉพาะของสายการเรียนคือ การบอกหน่วยกิต เช่น เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แปลว่า รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ หรือ ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาเรียนภาษาฝรั่งเศส 15 หน่วยกิตขึ้นไป แปลว่า รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
 
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ บอกแบบระบุจำนวนหน่วยกิต

มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ก็บอกเป็นหน่วยกิตเช่นกัน

วิธีการเช็กแผนการเรียน
พื้นฐานวิทย์/ พื้นฐานศิลป์ ไม่ใช่สายการเรียน
ในรายละเอียดการรับในบางมหาวิทยาลัย จะมีระบุไว้ว่าพื้นฐานวิทย์/ พื้นฐานศิลป์ หรือ กลุ่มวิทย์/กลุ่มศิลป์ คำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าสมัครได้เฉพาะแผนการเรียนวิทย์หรือศิลป์ คำว่าพื้นฐานวิทย์/ พื้นฐานศิลป์ เป็นการบอกรูปแบบการรับ ว่าใช้คะแนนในกลุ่มของวิชาวิทย์หรือศิลป์

เช่น คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ที่แบ่งรับพื้นฐานวิทย์/ พื้นฐานศิลป์ โดยพื้นฐานวิทย์ จะใช้เกณฑ์ GAT + PAT 1 ส่วนพื้นฐานศิลป์จะมีแบบ GAT + PAT 7 และ GAT + วิชาสามัญกลุ่มศิลป์

 
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ แบ่งเป็นพื้นฐานวิทย์/ศิลป์
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
ระเบียบการ มช. แบ่งกลุ่มวิทย์/ศิลป์ เพื่อแบ่งเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในแต่ละกลุ่ม

ดูในหมวด "คุณสมบัติเฉพาะ"
ด้วยความที่ระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน การที่จะสแกนเช็กแผนการเรียนจุดใหญ่ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ที่ ที่แรกคือ หมวด"คุณสมบัติเฉพาะ" เช่น ระเบียบการของจุฬาฯ, ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.นเรศวร, ม.บูรพา จะมีระบุอย่างชัดเจนในช่องคุณสมบัติเฉพาะที่จะแยกแต่ละคณะ/สาขาเอาไว้ ถ้าสาขาไหนไม่มีระบุไว้ แสดงว่ารับทุกแผนการเรียนค่ะ

ดูจากตารางรวม
ส่วนอีกจุดที่สามารถสแกนหาแผนการเรียน ก็คือ "ตารางรวม" ที่จะรวมว่าใช้สัดส่วนคะแนนอะไร รับกี่ที่นั่งบ้าง เช่น ระเบียบการของ ม.เกษตรศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.พะเยา อันนี้จะแอบยากนิดนึงตรงที่ว่าตารางของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นก่อนจะหาพี่แป้งแนะนำว่าให้เลือกคณะให้ได้ก่อน แล้วก็ ctrl+f ในการหาเลยจ้า วิธีนี้คือเร็วมาก ไม่งั้นต้องนั่งไล่หากว่าจะเจอคณะ ตาลายแน่นอน เผลอๆ อาจจะเลยคณะที่สนใจไปเลยด้วยซ้ำ

 
มาดูวิธี “เช็กแผนการเรียน” ก่อนสมัคร TCAS รอบ 3 ที่สายวิทย์ไม่ได้เลือกได้ทุกสาขา!
ม.เกษตรฯ บอกสายการเรียนในตารางสัดส่วนคะแนน

รวมสาขาที่สายวิทย์เลือกไม่ได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับเฉพาะสายศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รับเฉพาะสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

* ถ้าไม่ได้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีผลสอบภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป

ถ้าเทียบคณะที่เด็กสายวิทย์สมัครไม่ได้กับคณะทั้งหมดถือว่าน้อยมาก แต่ยังไงก็ต้องเช็กอีกรอบอยู่ดีค่ะ ขอแค่อย่าลืมว่าแผนการเรียนก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการรับเหมือนกัน การเลือกในคณะที่ไม่รับสายการเรียนที่เราเรียนก็เสียอันดับฟรีเด้อจ้า ไม่มีการลองให้โอกาสอะไรทั้งนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติไปเลย

 
ใกล้เข้ามาแล้วววว!!! สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
รวมให้แล้ว! วิธีคิดคะแนน TCAS รอบ 3 จุฬาฯ ม.เกษตรฯ และ ม.นเรศวร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS รอบ 3 #สอบเข้ามหาวิทยาลัย #แผนการเรียน #ดูแผนการเรียน #สายการเรียน #เด็กศิลป์ #สายวิทย์ #เลือกสาขา TCAS #จัดอันดับ TCAS #จัดอันดับ TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?