/>
ซ่อน
แสดง

เจาะลึก! 3 สาขายอดฮิต คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ พร้อมรีวิวคณะที่อ่านแล้วจะต้องหลงรัก []

วิว
สวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีชื่อเสียงยาวนานที่มีหลายวิทยาเขต ต้องมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดโผอย่างแน่นอน วิทยาเขตหลักคือที่บางเขน แต่วันนี้พี่แป้งจะพาไปแนะนำวิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี อีกวิทยาเขตที่เรียนหลากหลายคณะ และหนึ่งในนั้นก็คือ "คณะวิทยาการจัดการ" ค่ะ

โปรแกรมภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นอีกโปรแกรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ที่ผ่านมามีพี่บัณฑิตที่จบการศึกษาในภาคพิเศษได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน หรือบางคนเรียนต่อในต่างประเทศหลังเรียนจบ และยังมีบัณฑิตอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการด้วยค่ะ

คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ จะมีทั้งหมด 7 สาขา หลายคนเข้าใจผิดว่า เรียนต่างจากภาคปกติไปเลย ซึ่งจริงๆ แล้วจะเรียนในหลักสูตรเดียวกับภาคปกติเลยค่ะ คณาจารย์ผู้สอนก็เป็นชุดเดียวกัน ตัดเกรดเหมือนกัน ค่าเทอมมีความแตกต่างกันไม่มาก แต่มีช่วงเวลาเรียนที่ต่างกัน  โดยภาคพิเศษจะเรียนช่วงบ่าย หรือเย็น แล้วแต่รายวิชาที่ลงเรียน (ไม่ได้เรียนช่วงเย็นทุกวัน) ส่วนภาคปกติจะเรียนช่วงเช้า หรือช่วงเย็น แล้วแต่รายวิชาเช่นกันค่ะ

 

สวัสดิการภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัย
จุดแข็งของ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ก็คือมี "ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ" หรือ  Business Information Center ซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสาขาที่เลือกเรียนเอาไว้ด้วยกัน รับรองว่ามีข้อมูลเสริมที่แน่นมากและอัพเดททันกับยุคสมัย

ไม่ใช่ซัพพอร์ตแค่ความรู้นะคะ คณะฯยังเสริมเรื่องของ "ภาษาอังกฤษ" มากๆ เพราะเรื่องของธุรกิจ นอกจากความรู้แล้ว การสื่อสารก็สำคัญเช่นกัน คณะจึงมีศูนย์ "English Learning Center" ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย และมีการจัดทดสอบความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนก่อนจบการศึกษาอีกด้วย

นอกจากศูนย์เรียนรู้แล้วยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกของนิสิตด้วยค่ะ เช่น หอสมุด 4 ชั้น, WI-FI ฟรีทั่วมหาวิทยาลัย, รถตะลัยคอยรับ-ส่งตามจุดต่างๆ รอบวิทยาเขต, หอพักในวิทยาเขตมีทั้งแบบแอร์และพัดลม, สนามกีฬาหลายชนิด ฯลฯ บอกเลยว่าครบครันไม่แพ้วิทยาเขตหลักอย่างบางเขนเลยค่ะ


เจาะลึก 3 สาขายอดฮิต คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
เริ่มสาขาแรกสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรื่องเงินและการลงทุน สาขานี้จะเรียนหลักการบริหารการเงินเพื่อนำมาลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทำให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปประยุกต์กับการลงทุน ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ระบบการเงินในองค์กรธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

ด้วยรูปแบบของการลงทุนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนที่เน้นเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินฝาก มาเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พันธบัตรออมทรัพย์, หุ้นกู้, หุ้นสามัญ, โดยการเรียนจะมีสถานการณ์จำลองเพื่อให้เข้าใจในทุกมิติ เช่น มีศูนย์การเรียนรู้การลงทุน SET IC (SET Investment Center) ที่ทันสมัย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่งจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยได้รับ การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้สาขานี้เป็นอีกหนึ่งสาขายอดฮิตที่น้องๆ จะได้เรียนรู้การเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร

 

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, เจ้าหน้าที่การตลาดสายหลักทรัพย์ (Broker), ที่ปรึกษาการลงทุน, วาณิชธนกร, ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ, นักบริหารการเงินในองค์กร, นักค้าเงินตราระหว่างประเทศ และผู้ปฎิบัติงานในสายธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น

สาขาวิชาการตลาด  
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำธุรกิจคือ การตลาด เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สร้างกำไรให้กับธุรกิจ ในสาขานี้จะเรียนกระบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งเน้นการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล สร้างสรรค์และบริหารผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถบริหารแบรนด์หรือช่องทางการตลาดได้

นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกที่น่าสนใจมากมายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตลาด เช่น การวิจัยตลาด, การบริการลูกค้าสัมพันธ์, การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนส่วนเติมเต็มที่จะให้ระบบการตลาดมีความเข้มแข็งมากขึ้น

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น นักการตลาด, นักวางแผนกลยุทธ์, นักวิจัย, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักกำหนดราคา, นักกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย, นักโฆษณา, นักประชาสัมพันธ์, นักออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นต้น


สาขาวิชาการจัดการ  
คำว่า "การจัดการ" ดูเป็นคำทั่วๆ  ไป แต่เชื่อไหมคะว่าสาขานี้เป็นอีกสาขาที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เช่น การวางระบบ การบริหารจัดการ การจัดการโครงสร้างธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ งานด้านบริหารและการประสานงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายธุรกิจ เป็นต้น

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในด้านการจัดการ สามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งในองค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือทำธุรกิจส่วนตัว เช่น เจ้าของกิจการต่างๆ , ที่ปรึกษาด้านการจัดการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาระบบงาน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น

 

อีก 4 สาขาน่าเรียนในคณะฯ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ใครที่เป็นสายการท่องเที่ยวต้องสาขานี้เลยค่ะ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมและท่องเที่ยวในเชิงการบริหารจัดการ คลอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การวางแผน การหาข้อมูล การบริหารจัดการเวลา การเดินทาง การบริการด้วยใจ ซึ่งจบสาขานี้จากที่นี่ จะได้รับการอบรมจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปเพื่อไปประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทัั่วราชอาณาจักร รวมทั้งมีโอกาสฝึกงานกว่า 400 ชั่วโมงในสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศอีกด้วย

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งธุรกิจนำเที่ยว และตัวแทนท่องเที่ยว  ธุรกิจการบริการและโรงแรม  ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า  ธุรกิจสายการบิน เป็นต้น


ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจของคณะฯก็คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมทั้งหมดด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า การบริการลูกค้า การขนส่งทุกรูปแบบ บริหารสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการเสริมในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ต่างๆของกรณีศึกษาจริงและการันตีด้วยการฝึกงานในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนชั้นนำ

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น ฝ่ายคลังสินค้า บริษัทชิบปิ้ง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  นักวิชาการ กรมการขนส่งทางอากาศ  กรมเจ้าท่า เป็นต้น

 

ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
นอกจากการจัดการภายในประเทศแล้ว ยังมีสาขาที่เจาะลึกไปถึงธุรกิจระหว่างประเทศด้วย โดยสาขานี้จะมุ่งเน้นไปที่การเรียนศาสตร์ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งการวางแผน การดำเนินการ การติดต่อทางธุรกิจ การปฏิบัติการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เรียนครบทั้งด้านการเงิน การตลาด การบัญชี กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ การเมือง ภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นไปที่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ   นักการตลาดต่างประเทศ พนักงานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น


ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
สาขาสุดท้ายของคณะฯ คือ สาขาการบัญชีบริหาร บอกก่อนว่าเป็นสาขาที่ประยุกต์ความรู้ทั้งด้านการบัญชีและการบริหาร ในด้านการบัญชีจะได้เรียนรู้ข้อมูลทางบัญชี การวิเคราะห์และแปลความหมายทางการบัญชี การใช้เครื่องมือทางบัญชีในรูปแบบต่างๆ ส่วนในด้านการบริหารจะได้เรียนการนำไปใช้อย่างถูกต้อง การนำข้อมูลทางด้านการบัญชีมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เพื่อเสนอเป็นข้อมูลให้องค์กร นำไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร นักบัญชีต้นทุน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

น้องๆ ที่มาจากต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะ มีคณาจารย์และรุ่นพี่ที่เรียนอยู่คอยดูแลเป็นอย่างดี สบายใจได้จ้า ในคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ภาคพิเศษ) มีให้เลือกเรียนถึง 7 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีความสำคัญแตกต่างกัน สนใจสาขาไหนก็ลุยไปได้เลยค่ะ มีเปิดใน TCAS รอบ 3 ,4  และ 5 ด้วยนะ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-352381 และ 081-8556406 หรือ Facebook: Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus หรือ
www.ms.src.ku.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะวิทยาการจัดการ #คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา #มก. ศรีราชา #ภาคพิเศษ #ภาคพิเศษ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?