ซ่อน
แสดง

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT รอบ 4 แอดมิชชั่น โหดสุดไม่น้อยกว่า 75% []

วิว
รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT รอบ 4 แอดมิชชั่น โหดสุดไม่น้อยกว่า 75%
         สวัสดีค่ะ ยังอยู่ในช่วงรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่นนะคะ ทปอ. ได้รวมองค์ประกอบ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยไว้เรียบร้อยๆ น้องๆ อย่าลืมศึกษาให้รอบคอบก่อนสมัคร โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำ เกิดเผลอสมัครเข้าไปแล้วหลุดขึ้นมาแย่แน่เลย ปีนี้มี “16 สถาบันกำหนดขั้นต่ำ GAT PAT” ไว้อย่างชัดเจน จะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ   

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT รอบ 4 แอดมิชชั่น โหดสุดไม่น้อยกว่า 75%
  
ม.เกษตรศาสตร์  
สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (บางเขน)
- GAT ตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 45 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (บางเขน)
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 15% หรือ 45 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (บางเขน)
- PAT 1 และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 15% หรือ 45 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ (บางเขน)
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 10% หรือ 30 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี (บางเขน)
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 16% หรือ 48 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 26% หรือ 78 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (บางเขน)
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 15% หรือ 45 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาธุรกิจการเกษตร (บางเขน)
- GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส (บางเขน)
- PAT 7.1 ฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน (บางเขน)
- PAT 7.2 เยอรมัน ไม่น้อยกว่า 45% หรือ 135 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น (บางเขน)
- PAT 7.3 ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 65% หรือ 195 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน (บางเขน)
- PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ (บางเขน)
- GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- PAT 4 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- PAT 3 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

ม.ขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- GAT และ PAT 4 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน

ม.เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.1 ฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
- PAT 7.3 ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน
- PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกือบทุกสาขา ยกเว้น ภาคพิเศษ
- PAT 3 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 4 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน

ม.ธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
- PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 75% หรือ 225 คะแนน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขา
- GAT ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน

ม.ศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.1 ฝรั่งเศส  ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 75 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
- GAT PAT 1 และ PAT 5 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสาขา
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
- PAT 1 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 35% หรือ 105 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
- GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- GAT ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
- PAT 7.4 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
- PAT 7.3 ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 180 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี
- PAT 7.7 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 180 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์
- PAT 6 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน

ม.สงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- PAT 2 และ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสาขา
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะทันตแพทยศาสตร์
- GAT PAT 1 และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
- PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะการแพทย์แผนไทย
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
- PAT 3 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
- PAT 4 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
- PAT 6 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- PAT 3 ไม่น้อยกว่า 35% หรือ 105 คะแนน

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
- GAT ไม่น้อยกว่า 40% หรือ 120 คะแนน

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (คณิต เคมี ชีวะฯ ฟิสิกส์)
- GAT ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
- PAT 1 และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน

ม.บูรพา
คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน

ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขา
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์
- GAT PAT 1 และ PAT 5 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา
- GAT PAT 2 และ PAT 5 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 5 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
- GAT PAT 2 และ PAT 5 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
คณะทันตแพทยศาสตร์
- GAT PAT 1 และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน

ม.มหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน

ม.แม่ฟ้าหลวง
ทุกสำนักวิชา
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาจีนศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4) สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4)
- PAT 7.4 จีน ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

ม.พะเยา   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- PAT 3 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- PAT 4 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขา
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
- GAT ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขารังสีเทคนิค
- GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
- PAT 2 ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
- GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน

         ย้ำว่าหากสมัครแล้ว น้องๆ ควรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบการอยู่เรื่อยๆ เผื่อมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะ โหลดระเบียบการฉบับเต็ม คลิกเลย! 

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT รอบ 4 แอดมิชชั่น โหดสุดไม่น้อยกว่า 75% รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT รอบ 4 แอดมิชชั่น โหดสุดไม่น้อยกว่า 75%
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #เกณฑ์ขั้นต่ำ #GAT PAT #TCAS รอบ 4 #Admission #Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?