/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5: ม.แม่ฟ้าหลวง 26 สาขา 810 ที่นั่ง []

วิว

     สวัสดีค่ะ ตอนนี้น้องๆ #Dek62 ก็เดินทางมาถึง TCAS รอบที่ 5 หรือ รับตรงอิสระกันแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ คนไหนที่ตั้งใจมารอรอบ 5 หรือพลาดมาจากรอบอื่นๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 26 สาขาวิชา รวม 810 ที่นั่ง ดังนี้
 
TCAS 62 รอบ 5: ม.แม่ฟ้าหลวง 26 สาขา 810 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจีนศึกษา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกีรรมซอฟต์แวร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (5ปี) 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon มีคะแนน O-NET
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบ 1 - 4
 
ทดสอบ Icon การเลือกสาขาวิชา
ทดสอบ Icon เลือกได้ 2 อันดับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นอันดับ 2
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 24 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 (15.00 น.)
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มิถุนายน 2562
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับที่ 2 คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #TCAS62 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #ม.แม่ฟ้าหลวง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?