/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 27 สาขา รวม 407 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวการรับ TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากค่ะ มีการปรับเพิ่มที่นั่งจากเดิม 152 ที่นั่งเป็น 407 ที่นั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดรับทุกคณะ แต่บอกเลยว่ารับเยอะมาก สมัคร 30 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62 คลิกดูรายละเอียดสาขา/คณะที่เปิดรับสมัครได้เลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 27 สาขา รวม 407 ที่นั่ง)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลิก

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คลิก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายฯ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก

วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คลิก
ทดสอบ Icon วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คลิก

วิทยาลัยศาสนศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา คลิก

วิทยาเขตนครสวรรค์
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง คลิก

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม คลิก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) คลิก

Update รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล. #มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล รอบ 5 #TCAS รอบ 5 #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?