/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 อยู่ทั้งหมด 14 คณะ โดยเปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., ปวส. บางสาขาไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำด้วย สามารถใช้คะแนน GAT PAT ได้ทั้งของปี 61 และ 62 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมแทคคาทรอนิกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมวัสดุ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
 
ทดสอบ Icon สาขาสถิติประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
 
ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกซ์
 
ทดสอบ Icon สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
 
ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
 
ทดสอบ Icon สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
 
ทดสอบ Icon สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ และเครือข่าย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวดัคุมและอัตโนมัติ
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาการบัญชี
 
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ  

ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.พระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ. #รอบ 5 #TCAS รอบ 5 #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?