/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี (3 โครงการ) []

วิว
สวัสดีค่ะ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศรับตรงรอบ 5 ออกมาแล้ว ถึงจะไม่ได้มีครบทุกคณะ แต่คณะที่เปิดรับก็น่าสนใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม และวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดยังไม่ออกมา) บางคณะพิจารณาจากคุณสมบัติเท่านั้น ใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย
 
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี (3 โครงการ)
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาที่เปิดรับสมัคร : พยาบาลศาสตร์ 10 ที่นั่ง

 
1.2 คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 2.75 ขึ้นไป
- GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา และภาษาไทย  2.75 ขึ้นไป
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
- มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25 (ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง)

 
1.3 เกณฑ์คัดเลือก
1.3.1 คะแนน 9 วิชาสามัญ โดยมีค่าน้ำหนักดังตารางด้านล่าง และจะต้องได้คะแนนวิชาชีววิทยา ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 20, วิชาเคมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และวิชาภาษาอังกฤษขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี (3 โครงการ)

1.3.2 สอบสัมภาษณ์
 
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี (3 โครงการ)
 
1.4 กำหนดการรับสมัคร
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62  สมัคร
11 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 มิ.ย. 62    สัมภาษณ์
14 มิ.ย.62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

 
1.5 รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 สาขาที่เปิดรับสมัคร
2.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 5 ที่นั่ง
2.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 15 ที่นั่ง
2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 ที่นั่ง
2.1.4 สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง

 
2.2 คุณสมบัติ
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 2.50 ขึ้นไป
2.2.2 สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (นานาชาติ)
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
- GPAX 2.75 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- หากมีคะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT), IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน, TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป, CEFR ตั้งแต่ B1 ขั้นไป หรือผลสอบอื่นๆ เทียบเท่าที่สำนักวิชาฯ รับรอง

 
2.3 เกณฑ์คัดเลือก
- พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

 
2.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62    รับสมัคร
11 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 มิ.ย. 62    สัมภาษณ์
14 มิ.ย.62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

 
2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3.1 หลักสูตรที่รับสมัคร : นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง

3.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
3.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
3.2.2 GPAX 2.75 ขึ้นไป
3.2.3 หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีเป็นพิเศษ เช่น TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT), IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน, TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป, CEFR ตั้งแต่ B1 ขั้นไป หรือผลสอบอื่นๆ เทียบเท่าที่สำนักวิชาฯ รับรอง

 
3.3 เกณฑ์คัดเลือก
3.3.1 พิจารณาคะแนนการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3.3.2 ถ้ามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามคุณสมบัติด้านบน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
3.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62    รับสมัคร
11 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 มิ.ย. 62    สัมภาษณ์
14 มิ.ย.62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
3.5 รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี #รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี #มทส.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?