/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (31 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ เปิดรับจัดเต็มไม่แพ้รอบอื่นเลยก็คือ TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รับทุกวิทยาเขต แบ่งย่อยหลายโครงการ สามารถเลือกได้เลยค่ะ ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ แต่ละโครงการจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย
 
TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (31 โครงการ)

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาฯ
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการทายาทธุรกิจยางพารา สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการช่อศรีตรัง 1 สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษฯ สาขาดิจิทัลมีเดีย(นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับตรง สาขาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับสมัครนร.เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" (เพิ่มเติม)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โควตาพิเศษ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 5 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการเพชรนครินทร์
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่นเพื่อเข้าศึกษาฯ
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการโควตานักเรียนจบนอก Overseas High School Graduates
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "สถาภูมิ(STABHUMI)"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โควตา ม.อ.ตรัง
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง"
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ตรัง
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบ บัณฑิต AEC
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการ PSU - UOM double-degree programme
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : หาดใหญ่
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ปัตตานี
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก

โครงการรับสมัครนศ.ชาวต่างชาติ/ชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ทดสอบ Icon วิทยาเขต : ปัตตานี
ทดสอบ Icon สมัคร : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.62
ทดสอบ Icon รายละเอียด คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลานครินท #มหาวิทยาลัยสงขลานครินท #ม.อ. รอบ 5 #TCAS รอบ 5 #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?