/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : ม.เชียงใหม่ 289 ที่นั่ง []

วิว
      ใครกำลังรอสมัคร TCAS รอบ 5 หรือรับตรงอิสระ ฟังทางนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเปิดรับสมัคร 11 คณะ รวมมากกว่า 200 ที่นั่ง โดยแยกออกเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้
 
TCAS 62 รอบ 5 : ม.เชียงใหม่ 289 ที่นั่ง
 
รับตรงอิสระ ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
 
รับตรงอิสระที่ดำเนินการโดยคณะ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา (รับจากประเทศเพื่อนบ้าน)
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
 
รับตรงอิสระที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กระทรวงมหาดไทย)
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ (กระทรวงมหาดไทย)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ (กระทรวงมหาดไทย)
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (สกอ.)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ (สกอ.)
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon มีคะแนน GAT PAT (บางสาขา)
ทดสอบ Icon มีคะแนนวิชาสามัญ (บางสาขา)
ทดสอบ Icon เป็นไปตามที่แต่ละสาขา แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย 14 มิถุนายน 2562
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คณะวิจิตรศิลป์ คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คลิก
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #TCAS62 #รับตรง62 #รับตรงม.เชียงใหม่ #ม.เชียงใหม่ #TCAS รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?