/>
ซ่อน
แสดง

รวมคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องสอบวิชาเฉพาะใน TCAS รอบ 5 []

วิว
รวมคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องสอบวิชาเฉพาะใน TCAS รอบ 5
          สวัสดีค่ะ ยังอยู่ในช่วงของการรับสมัคร TCAS รอบ 5 นะคะ รอบนี้ก็เป็นรอบที่อิสระสมชื่อจริงๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับสิทธิ์ในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกน้องๆ ตามใจชอบ จะใช้คะแนนกลางอย่าง O-NET , GAT PAT , 9 วิชาสามัญ ก็ได้ หรือจะดำเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะด้วยตนเองก็ได้

รวมคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องสอบวิชาเฉพาะใน TCAS รอบ 5
 
          หากเอ่ยถึงการสอบวิชาเฉพาะ บางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครและจัดสอบไปนานแล้ว ถ้าน้องๆ เคยไปสอบแล้วมีคะแนนอยู่กับตัวก็สามารถนำมายื่นรอบ 5 ได้ ยังไงก็ตามแต่ยังมีอีกหลายคณะ/มหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ และการจัดสอบวิชาเฉพาะในรอบ 5 ขึ้นสดๆ ร้อนๆ นี้ ก็ยังมาไม่ถึงค่ะ ไปดูกันเลย!   

ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สอบวัดความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติเฉพาะสาขา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 12 มิ.ย. 62

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย
ทดสอบ Icon วิชาเฉพาะความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย  
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 3 - 8 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 10 มิ.ย. 62

ม.เกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย
ทดสอบ Icon ทดสอบความสามารถทางดนตรีไทย
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก
ทดสอบ Icon ทดสอบทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62

ม.มหิดล
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 12 มิ.ย. 62

ม.บูรพา
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ภาคพิเศษ)
ทดสอบ Icon สอบภาคปฏิบัติวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์และความถนัดทางนิเทศศิลป์
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 15 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง
ทดสอบ Icon สอบภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 15 มิ.ย. 62

ส.ลาดกระบัง
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 12 มิ.ย. 62

ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง
ทดสอบ Icon ทดสอบทักษะทางด้านศิลปะการแสดง
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 13 มิ.ย. 62

ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาออกแบบเครื่องประดับ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ทดสอบ Icon ทดสอบทักษะด้านการออกแบบของสาขาวิชา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 13 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทดสอบ Icon ทดสอบวิชาเฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทดสอบ Icon วันที่สมัครโครงการ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. (วิชาเฉพาะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว)  

ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (มธ.ศูนย์ลำปาง)
ทดสอบ Icon ทดสอบปฏิบัติวาดเส้นเพื่อการออกแบบและความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon วิชาเฉพาะ Basic Engineering and Sciences Examination
ทดสอบ Icon วันที่สมัครโครงการ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. (วิชาเฉพาะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว)  
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
ทดสอบ Icon วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ+วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ และวิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น+วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น  
ทดสอบ Icon วันที่สมัครโครงการ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. (วิชาเฉพาะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว)  
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon ข้อเขียนวิชาเฉพาะพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม
ทดสอบ Icon วันที่สมัครโครงการ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. (วิชาเฉพาะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว)  
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทดสอบ Icon ข้อเขียนวิชาเฉพาะความคิดสร้างสรรค์และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทดสอบ Icon วันที่สมัครโครงการ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. (วิชาเฉพาะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว)  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก
ทดสอบ Icon สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติเฉพาะสาขา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 (หมดเขตรับสมัคร)  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการแสดงและกำกับภาพยนตร์ และวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ทดสอบ Icon สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติเฉพาะสาขา
ทดสอบ Icon วันที่สมัคร 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 (หมดเขตรับสมัคร)  
ทดสอบ Icon วันที่สอบวิชาเฉพาะ 14 มิ.ย. 62

          TCAS รอบ 5 นี้ เป็นรอบที่น้องๆ พูดต่อๆ กันว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้ว! เมื่อรู้ว่าสำคัญขนาดนี้ อยากบอกให้น้องๆ รีบสมัครเลยค่ะ หลายๆ คณะกำลังจะปิดรับสมัครและการสอบวิชาเฉพาะก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ถ้าอ่านระเบียบการแล้วคุณสมบัติเราถึง มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถก็ลุยเลย!             
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #TCAS 62 #รับตรงอิสระ #สอบวิชาเฉพาะ #สอบวิชาเฉพาะ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?