/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์" []

วิว
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์"
 
สวัสดีค่ะ น้องๆ #dek63 เพิ่งขึ้น ม.6 กันมาใหม่ๆ ได้หาข้อมูลการสอบเข้ากันไว้บ้างหรือยังคะ แม้ว่าปีนี้จะเริ่มมีข่าวแว่วว่าจะยุบรอบการสอบ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดการเตรียมตัว เพราะเกณฑ์ต่างๆ น่าจะไม่ต่างจากเดิมมากค่ะ บทความแนะนำเส้นทางสอบเข้าคณะต่างๆ พี่มิ้นท์ขอเริ่มที่คณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอาใจเด็กสายศิลป์กันหน่อย เพราะคณะนี้เป็นคณะยอดฮิตอันดับต้นๆ เลย 

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์"

คณะอักษรฯ/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ เรียนอะไร
    3 คณะนี้ ชื่อต่างกัน แต่จะเรียนคล้ายๆ กันค่ะ โดยรวมตามความเข้าใจของน้องๆ คือ จะเรียนเกี่ยวกับภาษาใช่มั้ยคะ แต่จริงๆ แล้วเป็นคณะที่เรียนค่อนข้างกว้างไม่จำกัดแค่เรื่องภาษา แต่รวมถึงวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่ง 3 ชื่อนี้แม้พื้นฐานจะเรียนเหมือนกัน แต่ก็มีจุดเด่นกันไปคนละด้านค่ะ เช่น

    ทดสอบ Icon คณะอักษรฯ นอกจากภาษาแล้ว จะเน้นในด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ด้วย
    ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ นอกจากภาษาแล้ว จะเป็นในสายเชิงมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะการละคร การสื่อสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ
    ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ ก็มีสาขาที่เน้นภาษาเช่นกัน แต่ก็จะเน้นในเรื่องการประยุกต์มาใช้งานค่ะ

    ที่ได้ยกตัวอย่างเป็นการพูดถึงธรรมชาติของคณะนั้นคร่าวๆ นะคะ เพราะในปัจจุบันทุกคณะที่ว่ามา ก็เปิดสาขาที่ใกล้เคียงกันหรือแทบจะเหมือนกันเลย ต่างกันที่จำนวนสาขาที่เปิดสอน ส่วนการเรียนการสอนและรายวิชาจะเหมือนกันหรือไม่ น้องๆ สามารถดูได้จากรายวิชาสอนในหลักสูตรของคณะได้เลย ก็จะเห็นเองว่า ต่อให้เป็นสาขาเดียวกัน วิชาเรียนก็ไม่เหมือนกัน

สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
    อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า แต่ละสถาบันเปิดรับสาขาไม่เท่ากัน ดังนั้นในส่วนนี้จะพูดถึงสาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย หากสนใจสาขาใดเป็นพิเศษ ลองเช็กจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลยค่ะ

     สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาเกาหลี สาขาวิชารัสเซีย สาขาวิชารัสเซียศึกษา สาขาวิชาเอเชียศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาวิชาศิลปการละคร สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาชุมชนศึกษา

    จะเห็นได้ว่า กลุ่มคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ มีสาขาเปิดสอนเยอะมากๆ หลักๆ ก็จะเป็นสาขาเกี่ยวกับภาษา แต่รุ่นหลังๆ หลายมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น นำความรู้ด้านภาษาไปประยุกต์กับธุรกิจ หรือ นำความรู้ด้านภาษาไปสร้างสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

แต่ละมหาวิทยาลัย เปิดรับรอบไหนบ้าง
 
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์"

ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจแต่ละรอบ
    น้องๆ ที่อยากเข้าคณะนี้อยู่แล้วคงสบายใจขึ้นเยอะ เพราะจากตารางด้านบน คงเห็นแล้วว่ารับเกือบทุกมหาวิทยาลัย และรับกันเกือบทุกรอบเลย (แต่ต้องเช็กสาขากันด้วย บางสาขาเปิดแค่บางรอบเท่านั้น) และแต่ละรอบก็จะใช้เกณฑ์แตกต่างกัน ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจให้ตามนี้ค่ะ

ทดสอบ Icon รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาฯ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
พิจารณาคุณสมบัติจากเกรดและผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ + Portfolio
1.2 โครงการความถนัดด้านภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ศิลปากร
เกณฑ์คัดเลือก :
Portfolio + สัมภาษณ์
1.3 โครงการรับด้วย Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
เกณฑ์คัดเลือก :
Portoflio

ทดสอบ Icon รอบที่ 2 โควตา
2.1 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP + สอบวิชาเฉพาะ + สัมภาษณ์
2.2 โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
คะแนน O-NET และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT และ/หรือ สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์
2.3 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
มีผลงานด้านพลเมืองจิตอาสา + GAT

ทดสอบ Icon รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 จุฬาฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
PAT 1 หรือ PAT 7 + วิชาสามัญ (ไทย, อังกฤษ, สังคม)
3.2 TCAS รอบ 3 ม.เกษตรฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT + PAT 7 (บางสาขา) + O-NET (อังกฤษ)
3.3 TCAS รอบ 3 มศว
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT + PAT 7 (บางสาขา) + วิชาสามัญ

ทดสอบ Icon รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย คือ GPAX + O-NET + GAT + PAT 1 หรือ PAT 7 (แล้วแต่มหาวิทยาลัยเลือกใช้)

ทดสอบ Icon รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 ม.เกษตรฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX + คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (บางสาขา) + GAT PAT หรือ O-NET (บางสาขา) + สอบสัมภาษณ์ + Portfolio (บางสาขา)
5.2 TCAS รอบ 5 ม.แม่ฟ้าหลวง
เกณฑ์คัดเลือก :
O-NET + สอบสัมภาษณ์
5.3 โครงการเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT + O-NET (ไทย + สังคมฯ + อังกฤษ)

Q&A คำถามยอดฮิต
ทดสอบ Icon 1. สมัครเข้าแบบเอกรวม กับ การเลือกสาขาไปเลย แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ การเข้าแบบเอกรวม คือการรับเข้ามาแบบยังไม่แยกสาขา เช่น สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาฯ,  อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ซึ่งในปี 1 จะได้เรียนรวมเหมือนกันทุกคน และจะมาเลือกเอกกันก่อนขึ้นปี 2 มีวิธีการคัดเลือกเข้าเอกแตกต่างกันไป เช่น ดูเกรดปี 1 ดูเกรดรายวิชา เป็นต้น นั่นแปลว่าจะต้องมีการแข่งขันกับเพื่อนๆ กันอีกรอบ

ส่วนการเลือกสาขาตั้งแต่ตอนสมัคร เช่น ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มธ. แปลว่าเมื่อเข้าเอกตอนปี 2 เราจะได้เรียนสาขานั้นๆ เลย โดยไม่ต้องไปคัดแยกเอกกันอีกรอบนั่นเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยในไทยส่วนใหญ่จะรับแบบแยกสาขาเลย จะมีก็แค่ ม.ศิลปากร ที่รับเอกรวมทั้งหมด ส่วน อักษรฯ จุฬาฯ และ ศิลปศาสตร์ มธ. จะมีทั้งแบบรับรวมและรับแยกสาขาค่ะ

ทดสอบ Icon 2. คณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน แต่รูปแบบการรับไม่เหมือนกัน สามารถสมัครทั้ง 2 แบบได้มั้ย
ตอบ ได้ค่ะ ถ้าน้องๆ เปิดระเบียบการรับสมัคร จะเห็นว่าบางทีคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน แยกการรับถึง 7 รหัส ต่างกันที่วิชาที่ใช้ยื่นคัดเลือก เช่น ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับถึง 7 รหัสวิชา โดยเลือกรูปแบบการสอบได้ทั้งยื่น PAT 1, PAT 7 (แยกเป็นภาษาต่างๆ อีก 7.1-7.7) นั่นหมายความว่า หากน้องมีคะแนน PAT 1 และ PAT 7 ด้วย ก็สามารถสมัครได้ทั้ง 2 รูปแบบ แม้จะเป็นคณะและสาขาเดียวกันก็ตาม

ทดสอบ Icon 3. หากจะเตรียมตัวสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือวิชาไหนเป็นพิเศษ
ตอบ สำหรับกลุ่มคณะนี้ ที่ต้องใช้แน่ๆ ก็คือ GAT ส่วน PAT นั้น ก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะเปิดรับรูปแบบไหน สามารถศึกษาเกณฑ์จากรุ่นก่อนๆ ได้เลยค่ะ แต่ถ้าอยากให้ครบคลุมไว้เผื่อเลือก แนะนำให้สอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ด้วย หรือถ้าเรียนสายภาษามา สอบ PAT 7 ภาษาต่างประเทศไว้อีกภาษานึงก็ได้ค่ะ

ในส่วนของวิชาสามัญ จะใช้ 3 วิชาหลักของสายศิลป์ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และสุดท้าย O-NET บังคับสอบทุกวิชาค่ะ นอกจากคะแนนจาก สทศ. แล้ว บางคณะอาจจะมีสอบวิชาเฉพาะของตัวเองด้วย โดยเฉพาะในรอบ 2 และ 3 ก็จะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษสำหรับวิชานั้นๆ จ้า

จบไปแล้วสำหรับการแนะแนวเส้นทางการสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ อ่านแล้วลองทบทวนตัวเองกันดูอีกรอบว่าเหมาะกับเราหรือไม่ และตรงไหนที่เรายังไม่เริ่มบ้าง อย่าลืมว่าเตรียมตัวก่อนได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะคะ สู้ๆ ค่ะ สัปดาห์หน้าจะเป็นคณะไหน รอติดตามกันได้เลย^^

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #สอบเข้าอักษร #คณะอักษรศาสตร์ #คณะมนุษยศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #อักษรฯ มนุษย์ ศิลปศาสตร์ ต่างกันยังไง #TCAS63 อักษร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?