/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะวิศวกรรมศาสตร์” []

วิว
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะวิศวกรรมศาสตร์”
สวัสดีค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่มิ้นท์ได้แนะแนวเส้นทางสอบเข้าคณะสาย อักษรฯ-มนุษยฯ-ศิลปศาสตร์ ไปแล้ว ครั้งนี้พี่แป้งก็สลับมาที่ฝั่งสายวิทย์อย่าง “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ละกัน คณะนี้มีเปิดรับหลากหลายสาขาไม่แพ้สายอักษรฯ เลยค่ะ แนวทางในการเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน TCAS 63 จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
**อ้างอิงข้อมูลจากระบบ TCAS 62
 
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะวิศวกรรมศาสตร์”
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
ตั้งแต่จำความได้เราก็จะคุ้นเคยกับคำว่า "วิศวะฯ" กันมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร, หลักการทางวิศวกรรม, เทคโนโลยีวิศวกรรม ต่างๆ จนไปถึงชื่อคณะอย่าง "คณะวิศวกรรมศาสตร์" คณะนี้เรียนเกี่ยวกับนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์หรือปรับใช้กับทรัพยากรทางกายภาพแต่ละชนิด เพื่อออกแบบอุปกรณ์ พัฒนาโครงสร้าง สร้างเครื่องมือหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ถ้ามองไม่เห็นภาพ พี่แป้งขอยกตัวอย่างสาขาหนึ่งที่เห็นหลักวิศวกรรมได้ชัดก็คือ วิศวกรรมโยธา ที่เป็นความรู้ในการสร้างอาคาร สร้างถนน สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปร่าง แข็งแรง ทนทาน ซึ่งการสร้าง การเลือกวัสดุ และกระบวนการต่างๆ เป็นหลักการทางวิศวกรรมทั้งสิ้น (ส่วนการออกแบบจะเป็นของฝั่งสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ)


สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะวิศวกรรมศาสตร์”

แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ตัวอย่างที่น่าสนใจในแต่ละรอบ (พร้อมเกณฑ์คะแนน)
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติจากความสามารถพิเศษ + Portfolio

1.2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติจาก GPAX > 3.00 + Portfolio

1.3 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติจาก GPAX > 3.25 + Portfolio

รอบที่ 2 โควตา
2.1 โควตาภาคเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : คะแนนวิชาสามัญ / GAT PAT + สัมภาษณ์
 
2.2 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติจาก GPAX 5 เทอม + เป็นนักเรียนในห้องเรียน วมว.

2.3 โควตา 28 จังหวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : คะแนนวิชาสามัญ / PAT 3 + สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 จุฬาฯ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GAT, PAT 1, PAT 3 (คะแนนรวมต้องมากกว่า 51%)

3.2 TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + PAT 1, PAT 3

3.3 TCAS รอบ 3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.50 + GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
ทดสอบ Icon ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย คือ GPAX 20% // O-NET 30% // GAT 15% // PAT 2 15% และ PAT 3 20%

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.50 + สัมภาษณ์

5.2 โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

5.3 TCAS รอบ 5 ม.มหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : คะแนนวิชาสามัญ / PAT 3 + สัมภาษณ์


Q&A คำถามยอดฮิต
Q : ถ้าไม่ได้เรียนสายวิทย์มา แต่สอบทุกวิชาที่ใช้ จะสามารถยื่นสมัครคณะวิศวะฯ ได้หรือไม่
A : ถ้ามหาวิทยาลัยนั้นกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่จบสายวิทย์หรือเทียบเท่าอย่าง ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม ก็ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนของทุกวิชาครบก็ตาม ยื่นสมัครไปก็มีโอกาสสูงมากที่จะโดนคัดออกตอนสอบสัมภาษณ์ แต่ก็มีบางโครงการที่ไม่ได้กำหนดสายการเรียน อย่างภาคพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอันนี้ต้องดูระเบียบการปีต่อปีค่ะ อย่างบางที่เกณฑ์ปีนี้กับปีที่แล้วก็ไม่เหมือนกัน T_T

Q : ถ้าสมัครไปสาขาหนึ่ง แต่จะขอเปลี่ยนไปเรียนอีกสาขาหนึ่งได้ไหม
A : เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยค่ะ ว่าจะสามารถเปลี่ยนสาขาได้หรือไม่ ในการรับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยจะแบ่งการรับเป็น 2 แบบคือ รับแบบรวมสาขา(ค่อยไปเลือกสาขาตอนขึ้นปี 2) และ รับแบบแยกสาขา(เลือกเลยตั้งแต่ตอนสมัคร) เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสาขาขึ้นอยู่กับการพิจารณาภายในล้วนๆ

Q : รูปแบบการคัดเลือกในรอบ 3 กับ 4 ไม่เหมือนกัน ใช้คะแนนแทนกันได้ไหม
A : ถ้าเทียบให้ชัดคือ ส่วนใหญ่ในรอบ 3 จะใช้คะแนน GAT PAT 1 และ PAT 3 แต่รอบ 4 จะใช้เป็น GAT PAT 2 และ PAT 3 มีน้องๆ หลายคนถามว่า ไม่ได้สอบ PAT 2 มีแต่ PAT 1 เอาไปยื่นแทนในรอบแอดมิชชั่นได้ไหม? คำตอบคือ ไม่ได้ ค่ะ ทั้ง 2 วิชานี้ต่างกันเลย PAT 1 คือเลข ส่วน PAT 2 คือวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) เป็นคนละรูปแบบเลยค่ะ

ดูจากข้อมูลแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่เปิดเกือบทุกมหาวิทยาลัย และเปิดรับเกือบทุกรอบเลยค่ะ แต่ต้องคำนวณดีๆ ว่าต้องสอบอะไรบ้าง พี่แป้งแนะนำว่าถ้าอยากเข้าคณะนี้ ก็สอบไปเลยทั้ง GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3 ส่วนวิชาสามัญก็เอาให้ครบทั้ง 7 วิชาหลัก เพราะบางทีใช้แค่ 5 แต่บางที่ใช้ 7 มีไว้อุ่นใจกว่าค่ะ ในสัปดาห์หน้าจะมาแนะแนวคณะอะไร รอติดตามได้เลยจ้า ^_^

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS 63 #TCAS63 #TCAS #แนะแนวสอบเข้า #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #เส้นทางสอบเข้า #เตรียมตัว #dek63 #dek63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?