/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 9 โครงการ (คณะรับสมัครเอง) []

วิว

สวัสดีค่ะ นอกจากการเปิดรับในระบบ TCAS 62 แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีเปิดรับตรงโครงการที่คณะดำเนินการเองด้วยค่ะ ทั้งหมด 9 โครงการ แต่ละคณะจะเปิดรับสาขาไหนบ้าง และใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 17 มิ.ย. - 23 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาสถิติ
     สาขาวิชาฟิสิกส์
     สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีกิจกรรมเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทดสอบ Icon สมัคร 14 มิ.ย. - 21 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
     สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 12 มิ.ย. - 24 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ทดสอบ Icon สมัคร 14 มิ.ย. - 24 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 1.50
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สมัคร 14 มิ.ย. - 24 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 15 มิ.ย. - 25 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 1.50
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะวิทยาการสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สมัคร 14 มิ.ย. - 24 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาสื่อนฤมิต
     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย.62
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาทัศนศิลป์
     สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีความถนัดพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

หน้ารวมโครงการที่คณะดำเนินการเอง คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #ม.มหาสารคาม #รับตรงอิส #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?