/>
ซ่อน
แสดง

รับตรงส่งท้าย #TCAS62! ม.สงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต (9 โครงการ) []

วิว
สวัสดีค่ะ ข่าวดีสำหรับน้องๆ #dek62 ที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่นะคะ ม.สงขลาฯ ยังเปิดรับตรงรอบพิเศษ ที่คาดว่าน่าจะรอบสุดท้ายจริงๆ แล้ว บางคณะเปิดรับถึงต้นเดือนกรกฎาคมเลย และที่สำคัญ ม.สงขลาฯ ว.สุราษฎร์ธานี ยังมีที่นั่งอีกเกือบ 500 ที่นั่ง ใครสนใจก็รีบตามไปดูกันเลยจ้า


 ทดสอบ Icon 1. โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์
1.1 จำนวนรับ 40 คน
1.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- มี GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า2.75
- มีคะแนนสอบ GAT > 20%, PAT 2 > 30%
1.3 รับสมัคร บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62
1.4 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 2. โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
2.1 จำนวนรับ 5 คน
2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกวิชาใน ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00
- สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนในต่างประเทศ จะต้องมีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน "A" Level แล้ว และ/หรือ มีคะแนน GED ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
2.3 รับสมัคร 20 - 27 มิ.ย. 62
2.4 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 3. รับตรง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 จำนวนรับ รวม 120 คน
3.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
3.3 รับสมัคร บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62
3.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 4. โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว.ตรัง
4.1 จำนวนรับ 30 คน
4.2 คุณสมบัติ
- จบ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
- มี GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.3 รับสมัคร 26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 62
4.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 5. โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ว.ตรัง
5.1 จำนวนรับ 100 คน
5.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม.ปลาย ทุกกลุ่มแผนการเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
- มี GPAX > 2.25
5.3 รับสมัคร 26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 62
5.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 6. รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว.ปัตตานี
6.1 จำนวนรับ 180 ที่นั่ง (14 สาขา)
6.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีแผนการเรียนและ GPAX ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด (ดูจากระเบียบการหน้า 1-3)
6.3 รับสมัคร 24 - 28 มิ.ย. 62
6.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 7. รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ว.ปัตตานี
7.1 จำนวนรับ 35 คน ( 3 สาขา)
7.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
7.3 สมัคร 24 - 28 มิ.ย. 62
7.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 8. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลาฯ ว.สุราษฎร์ธานี
8.1 จำนวนรับ 475 คน (16 สาขา)
8.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีแผนการเรียนและ GPAX ตรงตามที่กำหนด (ระเบียบการหน้า 2)
8.3 รับสมัคร 14 - 26 มิ.ย.
8.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ทดสอบ Icon 9. โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลาฯ ว.ภูเก็ต
9.1 จำนวนรับ 310 คน (13 สาขา)
9.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
- มี GPAX และ GPA ตรงตามที่สาขากำหนด (ดูระเบียบการหน้า 1-2)
9.3 รับสมัคร บัดนี้ - 7 ก.ค. 62
9.4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas 62 #รับตรง 62 #รับตรง รอบพิเศษ #รับตรง ม.สงขลาฯ 62 #รับตรง รอบพิเศษ ม.สงขลาฯ #ม.สงขลานครินทร์ #รับตรง ม.อ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?