/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

#dek63 เตรียมตัว! แนวข้อสอบ พร้อมรูปแบบข้อสอบ O-NET 2562 มาแล้ว []

วิว

 
      สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่สัปดาห์ก่อน สทศ. ได้ประกาศกำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 มาให้น้องๆ ได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมกันแล้ว ล่าสุดได้ประกาศตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และรายละเอียดข้อสอบออกมาแล้ว
 

 
     ข้อสอบ O-NET เป็นข้อสอบที่น้องๆ ม.6 ทุกคนจะต้องเข้าสอบ การสอบจะมีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละวิชาใช้ระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
      สำหรับรูปแบบข้อสอบ และแนวข้อสอบประจำปีการศึกษา 2562 มีดังต่อไปนี้
 
วิชาภาษาไทย จำนวน 80 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
  • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
สาระการเรียนรู้
1) การอ่าน 20 ข้อ 40 คะแนน
2) การเขียน 15 ข้อ 15 คะแนน
3) การฟัง การดู และการพูด 3 ข้อ 3 คะแนน
4) หลักการใช้ภาษาไทย 27 ข้อ 27 คะแนน
5) วรรณคดีและวรรณกรรม 15 ข้อ 15 คะแนน
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
 
วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 80 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
สาระการเรียนรู้
1) ภาษาเพื่อการสื่อสาร 43 ข้อ 53.75 คะแนน
2) ภาษาและวัฒนธรรม 15 ข้อ 18.75 คะแนน
3) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 11 ข้อ 13.75 คะแนน
4) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 11 ข้อ 13.75 คะแนน
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
 
วิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 90 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
สาระการเรียนรู้
1) ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม 18 ข้อ 20 คะแนน
2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 18 ข้อ 20 คะแนน
3) เศรษฐศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
4) ประวัติศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
5) ภูมิศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
 
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
  • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
สาระการเรียนรู้
1) จำนวนและการดำเนินการ 6 ข้อ 15 คะแนน
2) การวัด 3 ข้อ 7.5 คะแนน
3) พืชคณิต 18 ข้อ 50 คะแนน
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 11 ข้อ 27.5 คะแนน
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
 
วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
  • เลือกตอบเชิงซ้อน
สาระการเรียนรู้
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 10 ข้อ 23 คะแนน
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 ข้อ 6 คะแนน
3) สารและสมบัติของสาร 11 ข้อ 25 คะแนน
4) แรงและการเคลื่อนที่ 8 ข้อ 19 คะแนน
5) พลังงาน 7 ข้อ 14 คะแนน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 3 ข้อ 6 คะแนน
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ข้อ 7 คะแนน
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
 
     สำหรับการสอบ O-NET แต่ละโรงเรียนจะเป็นฝ่ายส่งข้อมูล หรือสมัครสอบกับสทศ.ให้นักเรียนของตนเอง ยกเว้นน้องๆ ที่เป็นนักเรียนเทียบเท่า นักเรียน home school ที่จะต้องดำเนินการสมัครเอง ในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #onet #O-net #onet62 #onet63 #tcas63 #dek63 #test blueprint #test blueprint onet #test blueprint o-net #แนวข้อสอบ onet #onet ม.6

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?