/>
ซ่อน
แสดง

ชวนส่อง! กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 8 มหาวิทยาลัย #dek62 []

วิว

 
     ก่อนที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียน มักจะจัดกิจกรรมเตรียมตัว เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาใหม่ เพราะการที่น้องๆ ต้องเจอกับสถานที่ใหม่ๆ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ รวมถึงผู้คนมากหน้าหลายตา ก็อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวล หรือเกิดข้อสงสัยต่างๆ นานาได้ แต่ถ้าได้ทำความคุ้นเคยก่อน หรือมีคนให้คำแนะนำก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดี
 

 
     หนึ่งในกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นให้กับนิสิต นักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ หรือรับน้อง ที่เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้น้องๆ ใหม่ได้พบปะเพื่อนๆ รุ่นพี่ อาจจะรวมถึงคณาจารย์ด้วย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียน วันนี้พี่แนนนี่มีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ จาก 8 มหาวิทยาลัยมาฝากน้องๆ ไปดูกัน
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     "CU Firstdate2019" หรือวันแรกพบ เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่แต่ละคณะจัดขึ้นเพื่อต้องรับน้องใหม่ และเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้ทำความรู้จักรุ่นพี่ เพื่อนๆ ทั้งคณะเดียวกันและต่างคณะ ก่อนที่จะเปิดเทอม รวมถึงน้องๆ จะได้รับฟังข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ จากรุ่นพี่ด้วย
วันที่จัดกิจกรรม: 20 มิถุนายน 2562
 
     "รับน้องก้าวใหม่ 2562" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่เช่นกัน โดยน้องๆ จะได้ทำกิจกรรม ทำความรู้จักกับพี่ๆ เพื่อนๆ จากหลากหลายคณะมากขึ้น และกิจกรรมนี้น้องๆ จะได้เลือก "บ้านรับน้อง" ตามที่สนใจ ซึ่งบ้านรับน้อง ก็คือกลุ่มที่พี่ๆ หลายคณะ หลายชั้นปีมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆ โดยแต่ละบ้านก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
วันที่จัดกิจกรรม: 3 - 5 สิงหาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     "งานแรกพบ (First meet 2019)" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้พบปะเพื่อนๆ และรุ่นพี่ในคณะ รวมถึงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของคณะด้วย โดยแต่ละคณะจะมีกำหนดสีเสื้อ หรือบางคณะอาจจะให้ซื้อ/รับเสื้อจากทางคณะเลย
วันที่จัดกิจกรรม: 20 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
     "รักน้อง" เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา กิจกรรมนี้จะแบ่งน้องๆ ปี 1 ทุกคณะ ทุกสาขาออกไปตามกลุ่มต่างๆ (สุ่มนั่นเอง) โดยแต่ละกลุ่มจะมีรุ่นพี่จากหลากหลายชั้นปี และหลากหลายคณะมาจัดกิจกรรม ทั้งในด้านสันทนาการ กิจกรรมฐาน คอนเสิร์ต และกิจกรรม overnight ด้วย
วันที่จัดกิจกรรม: 15 - 18 สิงหาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     "สู่อ้อมกอดนนทรี (KU first date 2019)" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่ และให้น้องๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และพูดคุยกับรุ่นพี่ ในคณะเดียวกันและต่างคณะ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสันทนาการ
วันที่จัดกิจกรรม: 10 -11 กรกฎาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     "โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต" เป็นกิจกรรมที่ทั้งในส่วนของพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้น้องใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย ได้รับรู้และพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมในการปรับตัว รวมถึงได้พบปะเพื่อนๆ รุ่นพี่ และคณาจารย์ก่อนที่จะเปิดเทอมด้วย
วันที่จัดกิจกรรม: 4 - 9 สิงหาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับน้องใหม่" เป็นกิจกรรมที่ทั้งในส่วนของพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเตรียมในการปรับตัวเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมเวียนฐานต่างๆ
วันที่จัดกิจกรรม: 12 - 14 กรกฎาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     "รับน้องรถไฟ" เป็นกิจกรรมรับน้องบนรถไฟ เริ่มตั้งแต่สถานีหัวลำโพง (กรุงเทพฯ) ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง และถึงที่หมายสถานีเชียงใหม่ โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
วันที่จัดกิจกรรม: 20 - 21 กรกฎาคม 2562
     "รับน้องขี้นดอย" ประเพณีที่ชาวม.เชียงใหม่สืบทอดกันมานาน เป็นกิจกรรมที่พาน้องใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ที่มีระยะทางจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร โดยน้องๆ แต่ละคณะจะใส่ชุดพื้นเมือง และมีรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมให้กำลังใจตลอดเส้นทาง
วันที่จัดกิจกรรม: 14 กันยายน 2562
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     "วันสู่รั้วมอดินแดง" เป็นวันที่น้องๆ เข้าหอพักวันแรก ก็มีกิจกรรมที่จัดเพื่อต้อนรับน้องใหม่ เริ่มตั้งแต่ผ่านประตูรั้วมหาวิทยาลัย เจอพี่เลี้ยงน้องใหม่ หรือรุ่นพี่ๆ ตั้งกลุ่มคอยตอนรับ ให้คำแนะนำน้องใหม่ พร้อมป้าย "สอบถามฟรี" และอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นวันถัดๆ ไปก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วย
วันที่จัดกิจกรรม: 17-27 กรกฎาคม 2562
 
     กิจกรรมทั้งหมดที่พี่แนนนี่พูดถึง เป็นกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ บางมหาวิทยาลัยแยกกิจกรรมปฐมนิเทศออกมา หรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ให้น้องๆ เฟรชชี่ติดต่อสอบถามข้อมูลจากรุ่นพี่ หรือทางมหาวิทยาลัยค่ะ

 
ขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook: CUforfreshmen
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รักน้อง มหิดล
องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Silpakorn ACT
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ www.swu.ac.th

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับน้อง #cufirstdate #รับน้องก้าวใหม่ #งานแรกพบ #tufirstmeet #รักน้อง มหิดล #สู่อ้อมกอดนนทรี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?