/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "คณะเภสัชศาสตร์" []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าพูดถึงการสอบเข้าคณะทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลายๆ คนก็คงนึกถึง "กสพท" ที่เปิดรับสำหรับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ๆ พี่ก็มีพูดถึงเส้นทางการสอบเข้าบรรดาแพทย์ต่างๆ แล้ว คราวนี้มาถึงคิวของ "คณะเภสัชศาสตร์" กันบ้าง
 

 
คณะนี้เรียนอะไร
     คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ "ยา" จะได้เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับยา ตั้งแต่ส่วนผสมของยา สรรพคุณต่างๆ การปรุงยา การผลิตยา การจ่ายยา รวมไปการวินิจฉัยอาการเบื้องต้นเพื่อทำการจ่ายยา นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาคณะนี้ยังต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ และทำการทดลองยากับสัตว์ด้วย โดยการเรียนในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลา 6 ปี และได้รับวุฒิ "เภสัชศาสตรบัณฑิต"
 
สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
     ในการเรียนคณะเภสัชศาสตร์ สาขาแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลักๆ ได้แก่ สาขาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม (แต่ก็จะมีภาควิชาย่อยๆ ในสาขาอีก)
  • สาขาการบริบาลเภสัชกรรม จะเน้นในเรื่องของการดูแลคนไข้ คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่จะทำงานในร้านขายยา โรงพยาบาล หรือคลินิก เป็นต้น
  • สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม จะเน้นในเรื่องของการปรุงยา การผลิตยา นำยาไปค้นคว้าวิจัย หรือพัฒนาสูตรยา เป็นต้น ส่วนใหญ่จะทำงานในโรงงาน
     
     มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตร (ปี 62) จากสภาเภสัชกรรม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (แบบมีเงื่อนไข)
 
แต่ละมหาลัยเปิดรับในรอบไหนบ้าง

 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
     หมายเหตุ: โครงการเพิ่มพิเศษ หรือภาคพิเศษของม.ศิลปากร ม.ขอนแก่น ไม่ใช่ภาคสมทบ น้องๆ จะได้เรียนทุกอย่างเหมือนภาคปกติ มีแค่ค่าเทอมที่จะมากกว่า เพราะเป็นการเปิดรับนักศึกษาเพิ่ม แต่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (งบประมาณมีจำกัด)
 
ตัวอย่างโครงการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและชีววิทยา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: Portfolio + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 
รอบที่ 2 โควตา
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ (โรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ)
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 7
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + GAT + PAT 1 + PAT 2 + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ฯ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + GAT + PAT 1 + PAT 2 + สัมภาษณ์
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ทดสอบ Icon รับผ่าน กสพท (ตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในแต่ละปี)
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชาสามัญ (7 วิชา)
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (5 วิชา) + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + PAT 2
 
รอบที่ 4 Admission
ทดสอบ Icon ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2
 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GAT + PAT1 + PAT2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + PAT 2 + สัมภาษณ์
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
Q & A คำถามยอดฮิต
1. คนเรียนเภสัชฯ คือคนที่ไม่ติดแพทย์ใช่ไหม?
ทดสอบ Icon เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลมากกว่า ซึ่งก็มีรุ่นพี่บางคนยอบรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ก็มีรุ่นพี่จำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนสาขานี้ตั้งแต่แรก เพราะการเรียนเภสัชฯ นั้นก็สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ต่างจากแพทย์เลย และยังเป็นกลไลสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเช่นกัน
 
2. เรียนสายศิลป์ สมัครเภสัชศาสตร์ ได้ไหม?
ทดสอบ Icon น้องๆ ที่สนใจสมัครคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องจบ ม.6 จากสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครผ่าน กสพท ผ่าน Admission หรือ ผ่านโครงการรับตรงใดๆ ก็ตาม
 
3. ถ้าคะแนน O-NET ไม่ผ่าน 60% จะสมัครผ่านกสพทได้ไหม?
ทดสอบ Icon ถ้าเป็นนักเรียน ม.6 ที่คะแนน O-NET ไม่ถึงเกณฑ์ จะไม่สามารถสมัครผ่าน กสพท ได้ แม้ว่าคะแนนวิชาอื่นๆ จะสูงก็ตาม แต่ถ้าเป็นเด็กซิ่ว (สอบในปีถัดๆ ไป) กสพท จะไม่ดูคะแนน O-NET แล้ว แต่จะต้องสอบวิชาสามัญ และความถนัดแพทย์ใหม่ (ใช้คะแนนเดิมไม่ได้)
 
      สำหรับน้องๆ คนไหนที่ชื่นชอบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ "คณะเภสัชศาสตร์" เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ แต่คณะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เปิดรับในทุกรอบ ดังนั้นวางแผนการสมัครสอบให้ละเอียดรอยคอบด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #เภสัชศาสตร์ #เภสัชฯ #สอบเข้าเภสัชศาสตร์ #เภสัชกร #อยากเรียนเภสัช #อยากเข้าเภสัช

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?