/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะพยาบาลศาสตร์” []

วิว
สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งคณะสายวิทย์สุขภาพที่แข่งขันสูงทุกปีเลยก็คือ “คณะพยาบาลศาสตร์” พอได้ยินคำว่าพยาบาลก็จะคิดถึงแต่พยาบาลผู้หญิงที่ใส่ชุดขาว ใส่หมวกขาว อยู่ในโรงพยาบาล แต่จริงๆ แล้วคณะนี้เรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ แล้วบอกเลยว่าพยาบาลชายก็เป็นที่ต้องการมากเหมือนกัน บางครั้งการดูแลผู้ป่วยต้องใช้แรง ก็ต้องอาศัยแรงผู้ชายนั่นแหละค่ะ


คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย เน้นในส่วนของการบริการตัวต่อตัวกับคนไข้ พยาบาลจึงมีความใกล้ชิดกับคนไข้มากกว่าแพทย์ (แพทย์จะทำการวินิจฉัยและรักษา) โดยหน้าที่ของพยาบาลจะไม่ทับซ้อนกับแพทย์

การบริการด้านสุขอนามัยที่พยาบาลดูแลนั้นไม่ใช่เพียงแค่ด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมด้านสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมด้วย พยาบาลจะต้องสังเกตุอาการหรือการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ พร้อมทั้งจดบันทึกและรายงานให้แพทย์ทราบเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ หรือสภาพจิตใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยอาการป่วยให้คนไข้อย่างถูกต้อง

นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว พยาบาลยังมีหน้าที่อื่นอีก เช่น การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดโรค เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญในการเชื่อมการบริการดูแลคนไข้ทั้งหมด ถ้าใครบอกว่าการเป็นพยาบาลต้องมาคอยเป็นเบ๊ให้หมอนะ ได้ยินแล้วตีตายเลย เพราะคุณพยาบาลนี่แหละที่เราจะผูกพันตลอดการรักษา คอยเช็กการให้ยา มาเช็ดตัว เช็กน้ำเกลือ เตรียมอาหาร นี่คือที่สุดแล้ว :)


แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง

ตัวอย่างที่น่าสนใจในแต่ละรอบ (พร้อมเกณฑ์คะแนน)
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 รอบ Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก :  GPAX > 3.00 + Portfolio (ด้านวิทย์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป)

1.2 โครงการเพชรตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เป็นนร.ใน 12 จังหวัดที่กำหนด + ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียน ม.ปลาย

1.3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.50 + Portfolio + เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รอบที่ 2 โควตา
2.1 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เป็นนร.ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ + วิชาสามัญ (7 วิชาหลัก)  

2.2 โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เป็นนร.ใน 5 จังหวัดที่กำหนด + GPAX > 2.75 + วิชาสามัญ (7 วิชาหลัก)  

2.3 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เป็นนร.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ + วิชาสามัญ (7 วิชาหลัก)


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.50 + ผลสอบ GAT PAT 2 + วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

3.2 TCAS รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ผลสอบ GAT PAT 2 + คุณสมบัติเฉพาะที่โครงการกำหนด

3.3 TCAS รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + วิชาสามัญ (7 วิชาหลัก) + แสดงผลสอบ GAT PAT 2


รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% // O-NET 30% // GAT 20% // PAT 2 30%


รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.00 + Portfolio หรือ O-NET หรือ GAT PAT หรือ วิชาสามัญ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

5.2 TCAS รอบ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + วิชาสามัญ (7 วิชาหลัก)

5.3 โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + ผลสอบ GAT PAT 2


Q&A คำถามยอดฮิต
Q : ส่วนสูงไม่ถึง 150 เซนติเมตร เข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ได้หรือไม่?
ถ้าตามกำหนดการจากระเบียบการจริงๆ ก็ไม่ได้ค่ะ คณะพยาบาลศาสตร์มีการกำหนดส่วนสูงและน้ำหนักสำหรับการเป็นพยาบาล เพราะร่างกายมีผลต่อความคล่องตัวในการดูแลคนไข้ ถ้าเตี้ยหรือสูงไป จะดูแลคนไข้บนเตียงลำบาก โดยส่วนสูงที่กำหนดอยู่ที่ 150-155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40-45 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 70 กิโลกรัม (แล้วแต่สถาบัน) แต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ลุยเลยค่ะ กรรมการอาจจะรับก็ได้

Q : คณะพยาบาลศาสตร์ รับเฉพาะเพศหญิงจริงๆ หรอ?
อธิบายตรงนี้เลยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้กำหนดไว้ค่ะว่าจะรับเพียงผู้หญิงเท่านั้น แต่มีบางสถาบันกำหนดไว้ว่าจะต้องเพศหญิงเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะเปิดรับทั้งเพศหญิงและชาย เอาจริงๆ พยาบาลผู้ชายก็เป็นที่ต้องการไม่ต่างกันค่ะ โดยเฉพาะส่วนของแผนกฉุกเฉินที่ต้องดูแลผู้ป่วยหมดสติ บางครั้งแรงผู้หญิงก็ไม่พอที่จะทำงานได้ถนัด เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายแล้วอยากเรียนพยาบาล เตรียมอ่านหนังสือสอบได้เลยจ้า

Q : ไม่ได้เรียนสายวิทย์มา จะเรียนพยาบาลฯได้หรือไม่?
ไม่ได้ค่ะ วิชาพื้นฐานของการพยาบาลเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ ตอนปี 1 ก็ยังต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่ และก็ยังมีรายวิชาสายวิทย์ที่แทรกซึมในวิชาต่างๆ อีกด้วย เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคณะพยาบาลศาสตร์จะรับเฉพาะน้องๆ ม.6 สายวิทย์เท่านั้นจ้า

Q : มีคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่เปิดรับในระบบ TCAS อีกหรือไม่?
มีค่ะ จะเปิดรับเองโดยที่ไม่เข้าระบบ TCAS แต่ละแห่งก็จะมีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ต่างกัน บางแห่งอาจจะเปิดรับโดยการจัดสอบข้อเขียนเอง หรือบางแห่งก็ยังใช้คะแนน GAT PAT 2 อยู่ค่ะ ซึ่งรายละเอียดต้องยึดตามระเบียบการของสถาบันนั้นๆ คณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่เปิดในระบบ TCAS มีดังนี้


   1. วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี)
   2. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
   3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   4. คณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   5. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
   6. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   7. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
   8. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   9. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
   10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน

ใครที่มี ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นไอดอลในการดูแลผู้ป่วยโดยไม่แคร์เลยว่าผู้ป่วยจะเป็นแบบไหน และมีใจที่อยากจะเป็นพยาบาล ก็เตรียมตัวสอบได้เลยจ้า แนะนำว่าให้ลงสอบ GAT, PAT 2 และวิชาสามัญ 7 วิชาหลักเอาไว้ รับรองว่ายื่นได้ทุกที่แน่นอน แอบขึ้นไปดูจะเห็นว่าบางมหาวิทยาลัยเปิดรับตั้งแต่รอบแรกเลย เตรียมทำ Portfolio ได้เลยค่ะ

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS 63 #TCAS #แนะแนวสอบเข้า #คณะพยาบาลศาสตร์ #พยาบาลศาสตร์ #พยาบาล #เรียนพยาบาล #แนะแนว พยาบาล #เตรียมตัว #เตรียมตัว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?