/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "บัญชี - บริหาร - การจัดการ" []

วิว
         ว่ากันว่าคนที่เรียนสายบัญชี บริหาร การจัดการ ต้องเป็นคนที่เก่งเลขสุดๆ จึงเป็นที่มาว่าใครไม่ชอบเลขก็จะหนี 3 กลุ่มคณะนี้ไปด้วย แต่ที่จริงแล้ว เท่าที่สอบถามมา คนที่ไม่ได้เก่งเลขแบบจ๋าๆ ก็เรียนได้รอดอยู่นะ เพราะถึงจะอยู่ในกลุ่มคณะตัวเลข แต่ก็ไม่ได้เรียนเลขเหมือนกันซะทีเดียว เอาเป็นว่า แนะแนวเส้นทางสอบเข้าวันนี้ พี่มิ้นท์จะขอสรุปเส้นทางการสอบเข้าของบัญชี-บริหารและคณะการจัดการ ให้น้องๆ ชาว Dek-D ได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ


 
บัญชี - บริหาร - การจัดการ เรียนอะไร
         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นสาขาที่ยากที่สุดของกลุ่มคณะตัวเลขและเป็นสาขาเดียวที่จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชีก่อนทำงาน เรียนเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกบริษัทจะต้องมีฝ่ายบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีเพื่อรายงานผลดำเนินงานหรือจัดทำเกี่ยวกับภาษี ดังนั้นจึงเป็นงานละเอียดอ่อน ห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว ใน 4 ปีที่ได้เรียนนั้น จะได้เรียนพื้นฐานทั่วไปเช่น การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชีขั้นต้น เมื่อขึ้นชั้นปีสูงๆ แล้ว จะได้เรียนวิชาที่เข้มข้นขึ้น เช่น การบัญชีอากร กฎหมายธุรกิจ การสอบบัญชี การบัญชีขั้นสูง การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะมีการออกแบบหลักสูตรที่ต่างกัน บางที่ก็เรียนกว้างๆ โดยใช้ชื่อสาขาบริหารธุรกิจไปเลย แต่หลายๆ ที่จะมีวิชาเอกย่อยลงไปอีก คือ ได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเหมือนกัน แล้วค่อยลงลึกในวิชาตามสายเอก เช่น การเงิน การตลาด เป็นต้น ในภาพรวมหากเป็นสาขาบริหารธุรกิจ จะได้เรียนกว้างๆ ในหลายๆ ศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานไปต่อยอดกับธุรกิจในอนาคต เช่น วิชาบัญชี สถิติ การเงินธุรกิจ หลักการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล การภาษีอากร เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฯลฯ และหลังจากนั้น วิชาจะเจาะลึกตามวิชาเอกที่เลือกเรียน
         หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรนี้แทบจะไม่มีความแตกต่างกับบริหารธุรกิจบัณฑิตเลย ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อไหน คล้ายๆ กับมนุษยศาสตร์-อักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์ ดังนั้น ในกลุ่มคณะการจัดการ ก็จะเรียนกว้างๆ เป็นหลักการบริหารและจัดการ เพื่อนำไปใช้กับธุรกิจของตนเองนั่นเอง ในช่วงหลังๆ การจัดการมักใส่วิชาประเภทเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย สำหรับคณะ/สาขานี้ ก็จะมีแบ่งวิชาเอกหรือสาขาย่อยอีก คล้ายกับคณะบริหาร เช่น การตลาด การประกอบการ โลจิสติกส์ เป็นต้น

สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
         มือใหม่หัดดูระเบียบการ อาจจะงงๆ เพราะทั้ง 3 หลักสูตรนี้ เป็นได้ทั้งชื่อคณะ ชื่อสาขา บางทีก็ไปอยู่ในคณะอื่น รวมถึงอาจเจอ 3 สาขานี้รวมอยู่ในคณะเดียวกัน หรือ ไขว้กันไปมาก็ได้ ดังนั้น พี่มิ้นท์จะรวบรวมให้ดูว่ามีสาขาหรือวิชาเอกอะไรบ้าง ที่วนเวียนอยู่ในหลักสูตรของกลุ่มนี้ ไปดูกันเลยค่ะ
         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จะมีสาขาเดียว คือ สาขาวิชาบัญชี

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะมีหลากหลายสาขา ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น
         - สาขาวิชาการเงิน
         - สาขาวิชาการตลาด
         - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
         - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
         - สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
         - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
         - สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน
         - สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

         หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
         - สาขาวิชาการจัดการตลาด
         - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
         - สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ
         - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
         - สาขาวิชาการจัดการชุมชน
         - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
         - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
         - สาขาวิชาการจัดการการบิน

         จะเห็นว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการบัณฑิตจะมีสาขาย่อยที่คล้ายๆ กัน สลับกันไปมา และในแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เปิดครบทุกสาขาตามนี้นะคะ บางที่อาจเปิดเพียง 2-3 สาขาเท่านั้น และบางครั้ง อาจเจอสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นชื่อ "คณะ" ก็มีค่ะ ซึ่งพี่ๆ จะสรุปเป็นเส้นทางสอบเข้าแยกเป็นอีก 1 สาขา ยังไงรอติดตามกันนะคะ
 
แต่ละมหาวิทยาลัย เปิดรับรอบไหนบ้าง
 

ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจแต่ละรอบ
         วิชาสำคัญของกลุ่มคณะนี้ ก็คือ PAT 1 ถ้ารอบที่มีการใช้คะแนนกลางจาก สทศ. มักจะมี PAT1 ปรากฏอยู่เสมอ ถ้าใครอยากหนี PAT 1 ก็ยังพอมีทางรอด โดยเฉพาะรอบ 1 รอบ 2 และ รอบ 5 แต่ทั้งนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันนะคะ ลองไปดูกันเลย

รอบ 1 Portfolio
1.1 โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ รอบ Portfolio คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
พิจารณาคุณสมบัติ + Portfolio + สอบสัมภาษณ์
1.2 โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 3.00 + พิจารณาคุณสมบัติ + Portfolio
1.3 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 2.00 + พิจารณาคุณสมบัติ

 
รอบ 2 โควตาที่มีการสอบข้อเขียน
2.1 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
พิจารณาคุณสมบัติ + Portfolio + เข้าค่าย
2.2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.นเรศวร
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX + GAT + PAT 1
2.3 รับตรงคณะดำเนินการเอง คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT 100%

รอบ 3 รับตรงทั่วไป
3.1 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT 40% + PAT 1 60%
3.2 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก : วิชาสามัญ 4 วิชา คือ ภาษาไทย 10% + สังคมฯ 10% + อังกฤษ 40% + คณิตศาสตร์ 1 40%
3.3 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เกษตรศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT + PAT 1 + วิชาสามัญ ไทย,สังคม,อังกฤษ,คณิต + O-NET อังกฤษ

รอบ 4 แอดมิชชั่น
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 1 20%
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 1 20%
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต พบการใช้เกณฑ์ 2 แบบหลักๆ คือ
แบบที่ 1 : GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 1 20%
แบบที่ 2 : GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%

รอบ 5 รับตรงอิสระ
5.1 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 20% + GAT 80%
5.2 โครงการต้นกล้านักธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ ว.ตรัง
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 2.50 + มีผลงานการเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ ด้านบัญชี/ธนาคารโรงเรียน หรือ เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันด้านบัญชี หรือเป็นทายาทผู้ประกอบธุรกิจ + สอบสัมภาษณ์
5.3 รับตรงอิสระ (รอบ 5 ) ม.ศิลปากร
เกณฑ์คัดเลือก :
  O-NET 100% + สอบสัมภาษณ์

Q&A คำถามยอดฮิต
1. เรียนสายศิลป์ภาษา สามารถเข้าคณะบัญชีได้มั้ย
ตอบ "เรียนได้ แต่ไม่ใช่ทุกที่" เด็กศิลป์-ภาษาหลายคน หาข้อมูลมาว่า ไม่สามารถเลือกเรียนต่อสาขาบัญชีได้ ซึ่งถูกแค่ครึ่งเดียวค่ะ เพราะมีทั้งมหาวิทยาลัยที่รับและไม่รับเด็กสายศิลป์ภาษา/ศิลป์อื่นๆ เช่น ม.แม่โจ้, ม.สงขลาฯ ว.ตรัง เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่กำหนดแผนการเรียนเพราะ สาขาบัญชีเรียนเลขเยอะ ต้องใช้ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ซึ่งแผนการเรียนอื่นมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์น้อยกว่าวิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณนั่นเอง จึงมีหน่วยกิตไม่ครบตามที่ต้องการ

ดังนั้น ถ้าดูระเบียบการแล้ว ไม่เจอกำหนดคุณสมบัติเรื่องแผนการเรียน ก็สมัครได้เลยไม่ต้องห่วง ขอแค่มีคะแนนครบตามที่กำหนดก็พอ

 
2. ไม่เก่งเลข เรียนบัญชี บริหาร การจัดการได้มั้ย
ตอบ แม้จะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลข แต่เท่าที่สอบถามรุ่นพี่มาหลายคน คอนเฟิร์มว่า ไม่ต้องเก่งเลขก็ได้ แต่ต้อง "ไม่กลัวเลข" เพราะต้องเจอเลขหลายวิชา ไม่เก่งยังฝึกได้ แต่ถ้ากลัวเลข เรียนไม่ได้แน่นอน ที่สำคัญพอถึงเวลาเรียนจริงๆ ก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม "วิชาเลข" ยังเป็นวิชาหลักสำหรับการสอบเข้าอยู่ดี หากผ่านด่านสอบมาได้ ก็เรียนในคณะเหล่านี้ไหวแน่นอน
 

3. เด็กสายศิลป์ ต้องเลือกสอบวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ใช่มั้ย
ตอบ ไม่ใช่ การเลือกวิชาสอบคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ในวิชาสามัญ ไม่ได้เลือกตามแผนการเรียนของน้องๆ ค่ะ แต่ต้องดูว่าระเบียบการนั้นกำหนดให้ใช้วิชาอะไร ต่อให้น้องเรียนศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา แต่ระเบียบการกำหนดให้สอบ คณิตศาสตร์ 1 ก็ต้องสอบคณิตศาสตร์ 1 เท่านั้น ดังนั้นก่อนสมัครสอบ ถ้าระเบียบการปีปัจจุบันยังไม่มา อย่าลืมย้อนกลับไปดูระเบียบการรุ่นปีที่แล้วก่อนนะคะว่าใช้วิชาไหน จะได้ไม่สมัครเก้อจ้า

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 63 #TCAS บัญชี #TCAS บริหาร #TCAS การจัดการ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?