/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะจิตวิทยา” []

วิว
          สวัสดีค่ะ ตอนเด็กๆ มีใครเคยวาดฝันว่า "อยากอ่านใจคนอื่นได้" ไหมคะ พี่เมก้าก็หวังแบบนั้นไว้เหมือนกัน อยากรู้ใจ อยากรู้ว่าเขาคิดอะไร ><" พอโตมาถึงได้รู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่า"จิตวิทยา"  สอนให้เรารู้จักและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ขอชวนน้องๆ ที่สนใจศาสตร์ด้านนี้ ไปติดตามเส้นทางการสอบเข้า "คณะจิตวิทยา" กันค่ะ   


 
คณะจิตวิทยา เรียนอะไร?
          “จิตวิทยา” ถ้าว่ากันแบบตรงตัวเลยก็คือศาสตร์แห่งการศึกษากระบวนการทางจิต อันประกอบรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เด็กจิตวิทยาส่วนใหญ่ เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้วยความที่มีการใช้หลักทางวิชาการเข้ามาอ้างอิง และเนื้อหาที่เรียนมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากจนทำให้น้ำหนักของหน่วยกิตวิชาเรียนเป็นวุฒิ วทบ. ได้

          คณะจิตวิทยาบางสถาบัน บัณฑิตที่จบมาจะได้รับวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต เช่น ม.ธรรมศาสตร์ เรียนแบบ ศศบ. เน้นวิทย์น้อย เพราะที่นี่มีลักษณะการสอนเป็นสาย Pure Psychology อิงตามหลักจิตวิทยาตะวันตก เลยจะเน้นผสมผสานระหว่างจิตวิทยากับศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน 

          วุฒิไม่มีผลต่อการสมัครงาน ทุกคนจบมาถือว่ามีความรู้ด้านจิตวิทยาที่เท่าเทียมกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แตกต่างคือสาขา/วิชาที่เลือกเรียนเพื่อไปทำงานในอนาคต​ งานเฉพาะทางบางตำแหน่งจะพิจารณาจากรายวิชาเรียนโดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเรียนควรศึกษาเนื้อหาหลักสูตรให้รอบคอบว่า สาขาที่เลือกจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า     

กลุ่มวิชา/สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
          แต่ละมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่เท่ากัน หากน้องๆ สนใจสาขาใดเป็นพิเศษ ควรตรวจสอบจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

 ทดสอบ Icon จิตวิทยาคลินิก
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาชุมชน
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาการปรึกษา
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาและการแนะแนว
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาพัฒนาการ
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาสังคม
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง 


 
ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจแต่ละรอบ

ทดสอบ Icon รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาฯ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศระดับนานาชาติ , กิจกรรมทางวิชาการ , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์) + สอบสัมภาษณ์     
1.2 โครงการช้างเผือก คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์  
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอ จังหวัด) + สอบสัมภาษณ์ 
1.3 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.บูรพา 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ผลงานความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง)     

ทดสอบ Icon รอบที่ 2 โควตา
2.1 โครงการเพชรนนทรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : มีผลงานด้านการช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี + มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา   
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + PAT 1 + PAT 2 + O-NET (อังกฤษ) + สอบสัมภาษณ์ + ผลงานตามความสามารถ
2.2 โควตา 28 จังหวัด คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : ผู้สมัครศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี อยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : วิชาสามัญ 80% (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1) + GAT 10% + PAT 1 10% + สอบสัมภาษณ์  
2.3 โควตาภาคเหนือจาก รร.มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ม.เชียงใหม่
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : ผู้สมัครศึกษาอยู่ รร. 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ติดต่อกัน 3 ปี คือ ม.4 - 6
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ใช้เกณฑ์ 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 กลุ่มวิทย์ ทดสอบ Icon วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) 
รูปแบบที่ 2 กลุ่มศิลป์ ทดสอบ Icon วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 2 , วิทย์ทั่วไป)   

ทดสอบ Icon รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 จิตวิทยา จุฬาฯ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ใช้เกณฑ์ 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ทดสอบ Icon GPAX + GAT 60% + PAT 1 40%
รูปแบบที่ 2 ทดสอบ Icon GPAX + GAT 40% + PAT 2 60%
รูปแบบที่ 3 ทดสอบ Icon GPAX + GAT 100% 
3.2 TCAS รอบ 3 จิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + วิชาสามัญ (ชีววิทยา , คณิต 1 , ไทย , สังคม , อังกฤษ) + สอบสัมภาษณ์  
3.3 TCAS รอบ 3 จิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + PAT 1 + PAT 2 + วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) + O-NET (อังกฤษ) 

ทดสอบ Icon รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ตามแต่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ พบว่ามี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
          รูปแบบที่ 1 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% +  GAT 30% + PAT 1 20%
          รูปแบบที่ 2 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT 2 30%
          รูปแบบที่ 3 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 1 10% + PAT 2 30% 
          รูปแบบที่ 4 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%
          รูปแบบที่ 5 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 7 20%

ทดสอบ Icon รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.นเรศวร
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%
5.2 TCAS รอบ 5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ปัตตานี) ม.สงขลานครินทร์ 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GPA + สอบสัมภาษณ์ 
5.3 TCAS รอบ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GAT 50% + วิชาสามัญ (ไทย 10% + สังคม 10% + อังกฤษ 20% + คณิต 1 หรือ คณิต 2 10%) + สอบสัมภาษณ์ 

Q&A คำถามยอดฮิต

Q: จบจิตวิทยาไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ ทำงานไม่ได้เหรอ? 
          A: เป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยค่ะ “ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ก็สามารถทำงานด้านจิตวิทยาได้” แต่!! สำหรับตำแหน่งงานที่ specific มากๆ ยังไงใบประกอบโรคศิลป์ก็ยังจำเป็นอยู่ค่ะ อธิบายละเอียดๆ ตามนี้เลย 

          การเรียนจิตวิทยามีหลายแขนง ทั้งจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการอุตสาหกรรมและองค์การ ฯลฯ “ปัจจุบันสาขาที่สอบรับใบประกอบโรคศิลป์ได้ มีเพียงจิตวิทยาคลินิกที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรองเพียงสาขาเดียวเท่านั้น” น้องๆ ที่ตั้งใจมาแล้วว่าต้องการทำงานด้าน Clinical Psychologist เป็นนักจิตวิทยาคลินิกโดยตรง จึงเลือกเรียนสาขานี้ เพื่อที่จบมาจะได้สิทธิ์เข้าไปสอบรับใบประกอบโรคศิลป์ และได้ License มาใช้ทำงานนั่นเอง ***หมายเหตุ หลักสูตร ป.ตรี ของสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง มี ม.เชียงใหม่ , ม.เกษตรศาสตร์ , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.มหาสารคาม และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          ส่วนจิตวิทยาแขนงอื่นๆ ที่ไม่สามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ได้ ก็ยังสามารถทำงานอื่นๆ ที่อาศัยหลักการทางจิตวิทยาทั้งโดยตรงหรือเข้าไปประยุกต์ได้ตามปกติ เช่น นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาบำบัด นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม นักจิตวิทยาองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Human Resource) ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร (Recruitment Consultant) นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (ฺBranding) ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive) นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ฯลฯ 

Q: ถ้าจบสาขาอื่น แต่อยากทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิกได้ไหม? 
          A: ได้ค่ะ แต่ต้องไปศึกษาต่อให้จบ ป.โท สาขาจิตวิทยาคลินิกก่อน ปัจจุบันสถาบันที่เปิดสอน ป.โท จิตวิทยาคลินิก เป็นหลักสูตรแรก หลักสูตรเดียวในไทย และได้รับการรับรองจากคณะกรรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกคือ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล” เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้เลย 

Q: จบจิตวิทยาต่อเฉพาะทางไปเป็นจิตแพทย์ได้ไหม? 
          A: ไม่ได้ค่ะ แม้แต่จบจิตวิทยาคลินิกมาก็ไม่สามารถเป็นจิตแพทย์ได้ นักจิตวิทยาจะเน้นให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านการสื่อสารทางคำพูดและแบบทดสอบต่างๆ ไม่สามารถรักษาทางตรงด้วยการจ่ายยา ตรวจรังสีวิทยา หรือใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นได้เหมือนจิตแพทย์ ถ้าอยากเป็นจิตแพทย์ ลุยสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ใหม่เลย เมื่อเรียนจบ 6 ปี ใช้ทุนอีก 2 - 3 ปี ถึงต่อเฉพาะทางจิตเวชได้ มี 2 สาขาให้เลือกคือจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น   

          จิตวิทยาถือเป็นอาชีพที่สู้กับใจจริงๆ แต่ละวันนักจิตวิทยาต้องรับฟังปัญหายากๆ 108 ของผู้มารับคำปรึกษา ต้องให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และอาจจะต้องจัดการกับความคิดรวมถึงรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองด้วย พี่เมก้าเชื่อว่าน้องๆ ที่ตั้งใจจะเรียนด้านนี้ ใจแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ขอให้ตามฝันได้สมใจค่ะ     
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #สอบเข้าจิตวิทยา #คณะจิตวิทยา #จิตวิทยา #TCAS63 จิตวิทยา #TCAS63 จิตวิทยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?