/>
ซ่อน
แสดง

มารู้จัก “คณะวิเทศศึกษา” ม.อ. ภูเก็ต ชื่อนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทย []

วิว

 
     ทุกวันนี้ในประเทศไทย มีสถาบันระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแต่ละสถาบัน แต่ละภูมิภาคก็จะมีการเรียนการสอนในคณะ ในสาขาวิชา ที่เหมือน หรือคล้ายๆ กันอยู่ แต่ก็มีบางคณะ หรือบางสาขา ที่เปิดสอนเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศ อย่างเช่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
"
 
     พอเห็นชื่อ “คณะวิเทศศึกษา” หลายคนคงสงสัยไม่น้อยว่า มีคณะนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยหรอ หรือคณะนี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร จบไปทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้พี่แนนนี่จับตัวรุ่นพี่ มาพูดคุย ล้วงลึกถึงการเรียนการสอนในคณะนี้กันค่ะ
 
วิเทศศึกษา คืออะไร
     ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า “วิเทศ” หมายถึง ต่างประเทศ ดังนั้น “คณะวิเทศศึกษา” จึงเป็นคณะที่เรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับการต่างประเทศ ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of International Studies"
     คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตนั้น เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) วิเทศธุรกิจ : จีน 2) จีนศึกษา 3) ไทยศึกษา 4) วิเทศศึกษา (วิเทศธุรกิจ: เกาหลี & เกาหลีศึกษา) 5) ยุโรปศึกษา (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
     การเรียนการสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี ในแต่ละปี จะเรียนทั้งหมด 2 ภาคเรียน และภาคฤดูร้อน โดยบัณฑิตที่จบจากแต่ละหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษาจะได้รับวุฒิ "ศิลปศาสตรบัณฑิต"
 
แต่ละชั้นปี เรียนอะไรบ้าง
     ชั้นปีที่ 1
          วิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ อารยธรรม คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา ปรัชญา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ (จีน เกาหลี ฝรั่งเศส) เป็นต้น
     ชั้นปีที่ 2
          ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วิชาประจำสาขา เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การเงินธุรกิจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี การสนทนาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น
     ชั้นปีที่ 3
          ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ภาษาต่างประเทศ (จีน เกาหลี ฝรั่งเศส) วิชาประจำสาขา เช่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ไทยกับจีน กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
     ชั้นปีที่ 4
          การฝึกงาน การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
     นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนของแต่ละปี ซึ่งก็มีทั้งการเรียนภายในประเทศ เช่น การศึกษาอิสระ การเขียนภาษาเกาหลี  เป็นต้น และภายนอกประเทศ เช่น จีน เกาหลี เป็นต้น รวมถึงการฝึกงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะต้องฝึกงานเป็นเวลา 300 ชั่วโมง
 
เรียนในต่างประเทศทุกปี
     ทางคณะวิเทศศึกษามีนโยบายชัดเจนที่จะจัดส่งนักศึกษาไปเรียนยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศเจ้าของภาษาที่มีชื่อเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิต และธุรกิจของประเทศนั้นๆ เรียกได้ว่า ส่งออกนักศึกษากันไปทุกปี
 
     หลายคนอาจจะคิดว่า คณะนี้คลับคล้ายคลับคลากับคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือคล้ายๆ กับกลุ่มอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์รึป่าว แต่จากการรุ่นพี่ยืนยันมาว่า คณะนี้ไม่เน้นไปทางการเมืองการปกครองมาก และก็ไม่ได้เน้นไปทางภาษาซะทีเดียว เพราะเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทางความคิดของชนชาติต่างๆ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #วิเทศศึกษา #จีนธุรกิจ #จีนศึกษา #เกาหลีศึกษา #ยุโรปศึกษา #ม.สงขลานครินทร์ #ม.อ. ภูเก็ต #วิเทศ ม.อ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?